Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

4 en 5 mei 2020 BNMO-NH

4 en 5 mei hebben dit jaar een totaal andere invulling gekregen door het dringende advies aan een ieder om thuis te blijven.

Omdat wij toch willen herdenken en vieren hebben alle leden van onze afdeling twee vrijheid-pinnen ontvangen.

Wij – als afdelingsbestuur en contactpersonen – hopen dat wij snel weer in de gelegenheid zijn ledenbijeenkomsten te organiseren zodat wij elkaar weer kunnen zien en spreken!

Geef onze vrijheid door!