Header - schoon

JULI 2 0 1 9

Een nieuw jasje.

Voor u ziet u onze nieuwsbrief nieuwe stijl. In de achterliggende periode is er achter de schermen hard gewerkt om alle BNMO-uitingen in een herkenbaar nieuw jasje te steken. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe BNMO-brochure, een nieuwe website, en ook deze vernieuwde nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier.

Warme Nederlandse Veteranendag

Ook dit jaar was de BNMO weer vertegenwoordigd op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Net als vorig jaar waren vfonds en BNMO tijdens deze dag niet alleen historisch, maar ook fysiek met elkaar verbonden aan het Historisch Kwartier op het Malieveld. Velen van u hebben wij daar mogen begroeten. Niet alleen de zomerse temperaturen, maar ook uw warme belangstelling maakte deze dag tot een geslaagd evenement.

Veel waardering en respect hebben wij voor ons BNMO-detachement, dat ondanks de tropische weersomstandigheden weer acte de présence gaf tijdens het defilé. Chapeau!

Wij zien u allen graag volgend jaar weer!
Defilé 2019

Grebbeberg Masters

Op donderdag 20 juni lieten (oud-)militairen uit alle krijgsmachtdelen zich weer van hun sportiefste kant zien tijdens de Grebbeberg Masters. Dit jaarlijks terugkerende sportevenement vóór en dóór de gewonde collega's vond plaats op het terrein Kwintelooijen in Veenendaal, en bestond uit de onderdelen fietsen (toerfiets, ATB, handbike) en hardlopen. Ook de BNMO was met een team aanwezig.
Aan het eind van de middag vond de uitreiking van de Audrey Hepburn Trofee plaats, een prijs die jaarlijks door de BNMO wordt toegekend aan een persoon (of personen) die andere weten te inspireren in het sporten met een beperking. De trofee ging dit jaar naar Rick Torenstra.
Een impressie van de Grebbeberg Masters en de uitreiking van de Audrey Hepburn Trofee treft u aan op onze website (www.bnmo.nl).
grebbeberg-1

Nieuwe algemeen penningmeester

Tijdens de Bondsraad van 16 juni jl. is de heer Bert Bruins benoemd tot lid van het Hoofdbestuur van de BNMO. De heer Bruins, die een langdurige staat van dienst heeft in met name de financiële wereld, zal de functie van algemeen penningmeester op zich nemen. Wij zijn blij hem in het Hoofdbestuur te mogen verwelkomen en wensen hem veel succes en werkplezier toe in onze organisatie.
Bert Bruins

Erecouloir tijdens Prinsjesdag

Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag een erecouloir gevormd uit veteranen uit bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties. Zo ook dit jaar.
Ook de BNMO is gevraagd om deelnemers aan te melden voor deze eervolle taak.
Bent u veteraan en wilt u deel uitmaken van het erecouloir op Prinsjesdag (dinsdag 17 september)? Meld u dan aan via 0343-474110 of evenementen@bnmo.nl, onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het nummer van uw veteranenpas.
Uw opgave zien wij graag uiterlijk 8 augustus 2019 tegemoet. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Dit betekent dat deelname niet is gegarandeerd.

Loop mee met de Sunset March

De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een jaarlijks eerbetoon aan de geallieerde militairen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een nieuwe stadsbrug -de Oversteek- gebouwd, vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenoemde 'Waalcrossing' zijn 48 geallieerde militairen omgekomen. De verlichting van de brug is heel speciaal: er staan 48 paren lichtmasten op de brug. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan. Dit om te herdenken welk offer de Amerikaanse militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk én om een zichtbare brug te slaan naar alle veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid.
Op 12 september a.s. loopt een delegatie van de BNMO de Sunset March. Loopt u mee? Wanneer u uw interesse aangeeft via evenementen@bnmo.nl, krijgt u nadere informatie toegestuurd.
British_XXX_Corps_cross_the_road_bridge_at_Nijmegen

Bezoek onze nieuwe website

We gaven het in de aanhef al aan: de BNMO heeft een nieuwe website.
Niet alleen heeft de site een meer eigentijdse uitstraling gekregen, maar vooral is beter terug te vinden wat de BNMO voor u kan betekenen.
Zo zijn bijvoorbeeld onder 'aanbod' alle begeleidingsprogramma's uit onze Activiteitengids terug te vinden met een uitvoerige beschrijving, maar daarnaast ook tal van andere activiteiten. Neem gerust een kijkje! www.bnmo.nl.

Op dit moment vindt inschrijving voor de programma's nog plaats via de gebruikelijke weg, maar vanaf volgend jaar kunnen BNMO-leden zich rechtstreeks via de BNMO-site inschrijven voor de programma's.
Natuurlijk blijft inschrijven via het papieren aanmeldingsformulier ook dan nog gewoon mogelijk.
website

De BNMO op de Wedren

Deze week gaan tienduizenden wandelaars weer van start tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Onder hen ook een aantal BNMO-leden. Wij wensen alle wandelaars veel succes en wandelplezier!
Tijdens de Vierdaagse is de BNMO op donderdag en vrijdag ook aanwezig in een informatiestand op de Wedren in Nijmegen, mogelijk gemaakt door het vfonds.
Komt u ons bezoeken? U herkent onze stand aan het hieronder afgebeelde bovendoek.
Bovendoek extra stand - klein

Samen sterk en betrokken

Speciaal voor partners, volwassen gezinsleden (vader, moeder, kind broer, zus) van BNMO-leden is er de tweedaagse training 'Samen sterk en betrokken'.
Ondervindt u last van de impact die ingrijpende gebeurtenissen hebben op het leven van uw naaste (partner, ouder, broer, zus, (klein)zoon, (klein)dochter, buddy of vriend(in))? Wilt u hiermee leren omgaan en uw ervaringen delen met anderen die in een vergelijkbare situatie verkeren? Dan is deze training misschien iets voor u. Tijdens deze tweedaagse gaat u op zoek naar uw eigen kracht.
Datum: 22-24 november 2019 (aankomst op dag 1 vanaf 16:00 uur, vertrek op dag 3 om 15:00 uur).

N.B. Het programma gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 8.
Het maximum aantal deelnemers is 10.

NIEUW: Ouder-Kind Survival Weekend

Samen met Survivalschool "Overleven" organiseert de Commissie Sport & Evenementen voor BNMO-leden een echt survivalweekend in de bossen rond Zeist. Samen met je kind leer je verschillende survivaltechnieken, zoals vuur maken, knopen en touwverbindingen maken, navigeren, én je maakt je eigen onderkomen voor de nacht.
Dit weekend vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s.
Let op: het aantal plekken is beperkt (maximaal 12 ouders en 12 kinderen). Ieder BNMO-gezin kan één ouder met één kind (in de leeftijd van 8-14 jaar) inschrijven. Bij overinschrijving vindt toewijzing plaats via loting.
Voor dit programma geldt de gebruikelijke eigen bijdrage.
Survival weekend

Nog mogelijkheid tot aanmelden programma's

Voor de volgende BNMO-begeleidingsprogramma's zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar:

  • Midweek “even ertussenuit” voor alleenstaanden (22–26 juli)
  • Herdenken rond 15 augustus capitulatie Japan (12-17 augustus)
  • OPD afdeling Gelderland (29-23 augustus)
  • Extra OPD (2–6 september)
  • Weekend “Even ertussenuit” voor het gezin (21–22 september)
  • Ontmoeting BNMO (11–13 oktober)

    Wilt u van een van deze programma's gebruik maken, dan kunt u zich via de gebruikelijke weg aanmelden bij de Servicedesk. Let op: het aantal plaatsen is nog maar beperkt. Vol is vol.
N.B. Het gaat hierbij niet om extra deelname, maar deelname binnen het geldende maximum van 10 begeleidingsdagen per BNMO-lid.

Meer informatie over de inhoud van de programma's en overige activiteiten vindt u terug op www.bnmo.nl.

Volg ons op Facebook

Volgt u ons al op social media?
Like onze pagina BNMO Doorn om op de hoogte te blijven van actualiteiten, activiteiten, en alles wat u en ons aan het hart gaat. 'Let's keep in touch!'
facebook website 
Vfonds-logo
De nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
facebook website 
Copyright © de BNMO

De BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
Postadres
Postbus 125, 3940 AC Doorn
Tel.: (0343) 47 41 10 | E-mail: info@bnmo.nl
MailPoet