Header-2 - schoon

Editie Januari 2021

Licht aan het eind van de tunnel?

De BNMO en het Nederlands Veteraneninstituut waren er klaar voor maar Corona zette een streep de rekening. De lockdown met een looptijd tot 19 januari 2021 die door premier Marc Rutte in zijn toespraak van 14 december werd aangekondigd had als gevolg dat we alle programma’s en activiteiten tot 19 januari 2021 moesen schrappen. Helaas is het voorlopig niet realistisch te veronderstellen dat we Corona achter ons kunnen laten. Premier Mark Rutte verklaarde onlangs nog niet erg hoopvol te zijn over wat kan na 19 januari, de dag tot wanneer in Nederland in ieder geval een lockdown geldt. Hoewel het dus nog wel even zal duren hoopt het Hoofdbestuur wel dat nu de vaccinaties zijn gestart er langzaam maar zeker een einde zal komen aan de beperkingen die de programma’s en andere activiteiten van de BNMO nu nog onmogelijk maken. Het lijkt er dus op dat er licht is aan het einde van de tunnel.
corona-4893276_640

"Ervaar je nieuwe missie" ook opengesteld voor Libanonveteranen

Ondanks de lockdown gaat de BNMO door met de voorbereiding van de nieuwe programma's. Het programma “Ervaar je nieuwe missie, van front naar thuisfront” is zo een programma. In eerste instantie was dit programma bedoelt voor veteranen van missies na Libanon. Dit omdat de Libanon veteranen een eigen programma hebben namelijk “Ervaringen met Libanon.
Beide programma’s hebben echter wel een gezamenlijke verdiepende variant “opnieuw op missie, op weg naar jezelf. Uit gesprekken met veteranen die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de “weekenden voor veteranen en partners” kwam naar voren, dat er ook Libanon veteranen zijn die behoefte hebben om met veteranen van andere missies te praten en dat deze mix goed werkt.
Daarom is besloten om dit versterkende programma ook open te stellen voor Libanon veteranen. Het programma “Ervaar je nieuwe missie, van front naar thuisfront” wordt op de navolgende datums op de Basis gehouden ( mits de Corona maatregelen het toestaan):
19 – 21 februari
5 – 7 november.
Voor beide datums zijn er nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in.
Ontmoeting Libanon

Nieuw Nederlands Veteraneninstituut van start

Op woensdag 6 januari was de officiële kick-off van het op 1 januari opgerichte Nederlands Veteraneninstituut (NLVi). Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vond die in aangepaste vorm plaats. Zes organisaties, die zich al jaren inzetten voor veteranen, dienstslachtoffers zonder veteranenstatus, alsmede hun thuisfront, zijn samengegaan tot één organisatie. De organisatie zet zich breed in voor erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn de belangrijke kernwaarden van het Nederlands Veteraneninstituut.
logo-nlvi
De samenvoeging is een logische keuze, vanwege de aanvullende en overlappende activiteiten van de organisaties. Stichting Veteraneninstituut, stichting de Basis, de afdeling Zorgcoördinatie van het ABP/APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie Nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag brengen met de eenwording alle kennis, kracht en kunde samen. Het NLVi is een belangrijke partner voor de BNMO omdat die de uitvoering van begeleidingsprogramma’s van de BNMO overneemt van de Basis die in het NLVi is opgegaan. Alle leden van de BNMO zijn geïnformeerd met een speciale brochure van het NLVi waarin ook de Algemeen Voorzitter van de BNMO, Bert Dedden, aan het woord komt.

Time-out voorziening overgenomen door het NLVi

Tot en met vorig jaar was de zogenoemde "Time-out" voorziening een van de voorzieningen die werd gefinancierd door de BNMO. Het Hoofdbestuur was echter van mening dat de Time-out voorziening meer op zijn plaats is binnen de Civiel-militaire ketenzorgorganisatie van het LZV die de verantwoordelijkheid draagt voor de zorg aan veteranen en het thuisfront. Alle betrokken partijen waren het er over eens dat de Time-out een waardevolle voorziening is en hebben overlegd op welke wijze deze voorziening kon worden gecontinueerd. De uitkomst van overleg met alle betrokken partijen is dat met ingang van dit jaar deze voorziening wordt overgenomen door het NLVi. Een aanvraag voor deze voorziening kan worden gedaan bij je maatschappelijk werken of bij het Veteranenloket.

break-3788979_640

Commissieleden gezocht.

De Bondsraad en het Hoofdbestuur kunnen zich voor specifieke taken laten adviseren door speciaal voor die taken samengestelde commissies. De Bondsraad kent voor controle op de begroting, de jaarrekening en het gevoerde financiële beleid een Financiële Commissie en voor advisering omtrent de geschiktheid van Hoofdbestuursleden een Toetsingscommissie. Het Hoofdbestuur valt voor advisering omtrent klachten en geschillen terug op een Klachtencommissie en wordt door enkele commissies ondersteund bij de uitvoering van de kerntaken van de BNMO. Alle hierboven genoemde commissies hebben behoefte aan nieuwe leden. Indien u in de gelegenheid en bereid bent om de BNMO op bestuurlijk niveau te steunen, wordt u verzocht contact op te nemen met het bestuurssecretariaat (as@bnmo.nl).
volunteers-3874924_640

Voorwaarden deelname programma's

Aan deelname aan de begeleidingsprogramma's zijn nog steeds een aantal voorwaarden verbonden. Volledigheidshalve noemen we ze hier nogmaals:
- thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op corona, zijnde neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid;
- draag een mondkapje in openbare ruimtes;
- houd 1,5 meter afstand van elkaar;
- neem de hygiënebepalingen in acht.
be-careful-5157742_640

Een praatje met je maatje

Kameraadschap en Zorg voor elkaar zijn al meer dan 75 jaar belangrijke kernwaarden van de BNMO. In deze coronaperiode, waaraan maar geen einde lijkt te komen, lijken deze belangrijker dan ooit.
We kunnen het dan ook niet genoeg benadrukken: Zie naar elkaar om. Heb jij een maatje die wel wat morele steun kan gebruiken? Een kaartje, berichtje of telefoontje kan al zoveel betekenen.
image00001

Belangrijke telefoonnummers

Zit je in een isolement en komen de muren op je af? Heb je een hulpvraag of behoefte aan een luisterend oor? Hieronder volgen enkele belangrijke telefoonnummers.

Voor psychische hulpvragen zijn er de volgende telefoonnummers:
* Veteranenloket: 088-334 00 00 / E-mail: info@veteranenloket.nl
* 24/7 loket Politie: 0800-1218 / E-mail: info@247loket.nl
* Tel. Steunpunt Brandweer: 0800-1288

Zit je in quarantaine of thuisisolatie en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met je contactpersoon van jouw afdeling.
Ook kun je voor een luisterend oor, voor advies of voor extra hulp terecht bij de Rode Kruis Hulplijn: 070-445 58 88 (doordeweeks van 09.00-21.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00-16.00 uur).

Antwoorden op veel gestelde vragen over het coronavirus vind je op de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl en het RIVM: rivm.nl. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kun je contact opnemen met het RIVM via:
0800-1351.
Door een internetstoring op donderdagnacht is een deel van de nieuwsbrieven niet verzonden daarom worden ze vandaag opnieuw verzonden. Omdat we niet weten welk deel wel is verzonden en wel deel niet wordt de nieuwsbrief opnieuw verzonden. Daardoor is het mogelijk dat u de nieuwsbrief dubbel ontvangt. Onze excuses voor het ongemak in voorkomend geval.
Vfonds-logo
De nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
facebook website 
Copyright © de BNMO

De BNMO

Bezoekadres
W. van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
Postadres
Postbus 125, 3940 AC Doorn
Tel.: (0343) 47 41 10 | E-mail: as@bnmo.nl