Header-2 - schoon

Extra Uitgave

Hoofdbestuur stelt functies ter beschikking

Tijdens de Bondsvergadering van 12 juni jl. heeft het volledige Hoofdbestuur, als gevolg van onvoldoende steun vanuit de afdelingen voor het te voeren beleid, helaas moeten besluiten haar functie neer te leggen. De reden dat het zo ver heeft kunnen komen vindt u hieronder.

Waarom?

Ruim vijf jaar geleden heeft onze subsidieverstrekker, het vfonds, de BNMO verzocht zich ook open te stellen voor fysiek en psychisch gewonde (voormalig) politiemedewerkers en hun directe relaties. Inmiddels zijn ruim 320 (voormalig) politiemedewerkers lid van de BNMO. Vanaf het begin is het de afdelingen duidelijk gemaakt dat het streven was gericht op het formeren van een zelfstandige Afdeling Politie binnen de BNMO. Zo lang er echter onvoldoende leden waren om een zelfstandige Afdeling Politie op te richten werden de leden met een politie achtergrond ingedeeld bij de regionale afdelingen. Per 1 augustus 2020 waren er ruim voldoende leden met een politie achtergrond lid van de BNMO en is de zelfstandige Afdeling Politie opgericht.

Om niet nader genoemde redenen blijven de afdelingen Friesland, Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg zich fel verzetten tegen de oprichting van een zelfstandige Afdeling Politie. Eén en ander escaleerde medio 2020 in een ordinaire hetze tegen het Hoofdbestuur in het algemeen, maar in het bijzonder tegen de algemeen secretaris en algemeen voorzitter. Grove beledigingen en het verkondigen van pertinente onwaarheden werden niet geschuwd. Voorgaande leidde ertoe dat het Hoofdbestuur wilde weten of het nog het vertrouwen van de Bondsraad heeft.

Tijdens de genoemde Bondsraad heeft het Hoofdbestuur van de BNMO van een kleine meerderheid van de Bondsraad het vertrouwen gekregen en besloten om ondanks de beperkte steun zich toch in te blijven zetten voor de belangen van de oorlogs- en dienstslachtoffers. Tijdens dezelfde Bondsraad moest gestemd worden over de herbenoeming van enkele leden van het Hoofdbestuur. Hierbij bleek dat, ondanks een bindende voordracht van het Hoofdbestuur, een voor verlenging voorgedragen Hoofdbestuurslid niet voldoende steun kreeg en gedwongen werd af te treden. Het Hoofdbestuur beschouwde de ongemotiveerde afwijzing alsnog als een motie van wantrouwen en heeft zich solidair verklaard met het aftredende bestuurslid en derhalve al haar functies ter beschikking gesteld.

Het inmiddels interim-bestuur van de BNMO heeft de Bondsraad verzocht om voor 1 augustus een nieuw bestuur te formeren. Tot die tijd zal het zittende interim-bestuur de lopende zaken afhandelen. De leden van het interim-bestuur betreuren de gang van zaken. Wij begrijpen niets van de nooit bekend gestelde beweegreden van de vijf genoemde afdelingen, maar wensen de leden van de BNMO het allerbeste.

Namens het Hoofdbestuur,
Bert Dedden
Algemeen voorzitter
Bert-Dedden-1-e1563973627874.jpg
facebook website 
Copyright © de BNMO

De BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
Postadres
Postbus 125, 3940 AC Doorn
Tel.: (0343) 47 41 10 | E-mail: as@tvo.bnmo.nl