Menu

Algemene info over activiteiten

Algemene info over activiteiten 2019

Algmeen
Ieder BNMO-lid kan met zijn of haar partner maximaal deelnemen aan 10 begeleidingsdagen. Eventuele deelname van kinderen bij gezinsprogramma’s wordt hierin niet meegerekend.

Indicatie voor extra programmadeelname
Buiten de standaard 10 dagen per jaar, kunt u extra deelname aan een programma aanvragen wanneer daartoe een noodzaak is. Dit noemen we een indicatie. Denk u dat dit voor u geldt, neem dan contact op met het Veteranenloket. Binnen veertien dagen neemt een maatschappelijk werker hierover contact met u op voor een intakegesprek. Bij een vermoedelijke indicatie zal de maatschappelijk werker uw aanvraag ter goedkeuring voorleggen aan het BNMO-bestuur. Binnen één maand ontvangt u bericht van de maatschappelijk werker of uw indicatie wordt gehonoreerd.

Partners van leden
Uw partner is welkom om samen met u deel te nemen aan de programma’s. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. Uw partner kan uitsluitend zelfstandig deelnemen aan een programma als dit specifiek is bedoeld voor partners. In bijzondere gevallen kan een aanvraag gedaan worden om als partner alleen deel te nemen aan een programma of training.

Kinderen van leden
De BNMO heeft enkele begeleidingsprogramma’s die bedoeld zijn voor het hele gezin. Bij de omschrijving van
het programma staat duidelijk aangegeven voor welke leeftijdscategorie kinderen het programma geschikt is.
Kinderen zijn samen met hun ouder(s) van harte welkom voor specifiek deze programma’s.

Kosten trainings- en begeleidingsdagen en de eigen bijdrage
De kosten voor de trainings- en begeleidingsdagen van de BNMO worden voor het grootste gedeelte gefinancierd door het Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg vfonds genaamd. Een programma kost € 262,- per dag per deelnemer, waarvan het vfonds € 250,- subsidieert.

Vrijstelling eigen bijdrage
Als deelnemer betaalt u slechts een eigen bijdrage per persoon per dag van € 12,- (vertrek na de lunch wordt als een halve dag geteld). Dit bedrag wordt jaarlijks door de BNMO vastgesteld. Dit bedrag dient  u bij vertrek te voldoen bij de receptie van de Basis. Er volgt geen restitutie indien u later komt of eerder ; ook niet als u dit vooraf hebt gemeld.

Wanneer de eigen bijdrage een belemmering vormt om deel te nemen aan een programma, dan kunt uw vrijstelling aanvragen. U neemt hiervoor contact op met het Veteranenloket. Binnen veertien dagen neemt een maatschappelijk werker hierover contact met u op. De maatschappelijk werker legt vervolgens uw aanvraag ter goedkeuring voor aan het bestuur van de BNMO. Direct daarna ontvangt u bericht van de maatschappelijk werker of uw aanvraag voor vrijstelling gehonoreerd kan worden. 

Privacy en klachten
De Basis heeft regels opgesteld voor de handhaving van uw privacy en de behandeling van uw klachten. U
kunt die verkrijgen bij de Servicedesk van de Basis en downloaden op de website van de Basis. Dit geldt ook voor de algemene voorwaarden, de annuleringsvoorwaarden en de huisregels.