Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Aanmelden en deelname activiteiten 2022

Aanmelden voor programma’s en trainingen in de Activiteitengids
De BNMO heeft met het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) afspraken gemaakt over de aanmeldprocedure voor de programma’s en trainingen die in deze gids worden aangeboden. Neem deze informatie goed door, zodat je weet wat je kunt verwachten. Voor pilotprogramma’s en activiteiten die door de BNMO via de website worden aangeboden en die niet in deze Activiteitengids zijn opgenomen, gelden andere procedures. De aanmelding verloopt in die gevallen volledig via de BNMO zelf. Zodra je je hiervoor hebt aangemeld, word je verder geïnformeerd door een medewerker/vrijwilliger van de BNMO. De navolgende tekst gaat uitsluitend over de aanmeldingen voor programma’s in deze Activiteitengids.

Hoe meld ik mij aan voor de programma’s en trainingen?
Je kunt je op twee verschillende manieren aanmelden. Via de website van de BNMO of via het inschrijfformulier in deze gids. Aanmelding via de website geniet onze voorkeur.

1. Via de website: www.bnmo.nl. Bij elk programma vind je een knop “dit programma selecteren”. Vul hier zo volledig mogelijk alle gegevens in en bevestig je aanmelding met de knop ”verzenden”. Je kunt je voor meerdere programma’s tegelijkertijd aanmelden. De Servicedesk van het NLVi ontvangt direct een kopie van aanmelding. Jij ontvangt digitaal een bevestiging van ontvangst.

2. Via het inschrijfformulier: vul de keuze en de datum van het door jou gewenste programma in. Vul verder alle gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Stuur dit formulier op naar het adres: Nederlands Veteraneninstituut, t.a.v Servicedesk, Postbus 100, 3940 AC Doorn. Je krijgt van de Servicedesk binnen een maand (of zo mogelijk eerder) een bericht van ontvangst.

3. Bij vragen: bel de Servicedesk van het NLVi: 088 334 0050.

Aanmelden
Je aanmelding ontvangen we graag zo spoedig mogelijk in verband met de planning, liefst uiterlijk acht weken van tevoren. Meld je je aan binnen acht weken voor de start, neem dan eerst even contact op met de Servicedesk om te horen of er nog plaats is. Telefoonnummer: 088 334 0050.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Zodra jouw aanmelding binnen is, krijg je een ontvangstbevestiging. Indien je digitaal de aanmelding hebt ingestuurd, ontvang je direct digitaal een ontvangstbevestiging. Heb je een aanmeldformulier per post ingestuurd, dan ontvang je zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand een ontvangstbevestiging per post. Mocht je na deze termijn nog geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, meld dat dan aan de Servicedesk! Je aanmelding wordt verder door de Servicedesk van het NLVi in behandeling genomen. Naast de bij je aanmelding gevraagde NAW-gegevens, vraagt de Servicedesk ook nog naar aanvullende informatie. Deze informatie is heel belangrijk om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, vul deze daarom ook zo volledig mogelijk in.

Acht weken voorafgaand aan de start van een programma selecteert het NLVi de deelnemers aan de hand van criteria die door het bestuur van de BNMO zijn vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat deelnemers die zich voor het eerst aanmelden, met voorrang worden geplaatst. Het komt regelmatig voor dat we meer aanmeldingen binnenkrijgen dan we kunnen plaatsen. In dit geval kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Houd er rekening mee dat je op het laatste moment nog uitgenodigd kunt worden bij eventuele annuleringen van andere deelnemers.

Het komt voor dat er acht weken voor de start van het programma nog onvoldoende aanmeldingen zijn om het programma te laten doorgaan. We brengen dan via diverse communicatiekanalen het programma extra onder de aandacht. Hiervan zal de Servicedesk je op de hoogte brengen. Vier weken voorafgaand aan de start van het programma wordt opnieuw bekeken of er alsnog voldoende aanmeldingen zijn ontvangen. Indien dit niet het geval is, wordt het programma geannuleerd. Je ontvangt dan zo snel mogelijk  bericht hierover. De Servicedesk kan je ook een alternatief programma aanbieden.

Is je aanmelding binnen twee maanden voor aanvang van het programma door ons ontvangen, dan informeert de Servicedesk je zo snel mogelijk of er nog ruimte is in het programma en over jouw mogelijke deelname.

Gaat mijn deelname altijd door?
Een aanmelding betekent niet automatisch dat je kunt deelnemen aan een programma. Dit kan diverse redenen hebben:

1.  Er zijn meer aanmeldingen dan plaatsen. De BNMO hanteert dan plaatsingscriteria. Zo hebben leden die nog niet eerder aan een begeleidingsprogramma of training hebben deelgenomen, voorrang op leden die al vaker zijn geweest.

2. Er zijn te weinig aanmeldingen, waardoor we helaas het programma niet kunnen laten doorgaan.

3. Het aantal aangepaste kamers is beperkt. Wanneer hier meer vraag naar is, kan het voorkomen dat we helaas moeten aangeven dat deelname niet mogelijk is.

4. Het komt soms voor dat meerdere deelnemers aangeven dat zij een zorgbehoefte hebben, waarvoor wij samenwerken met Buurtzorg. De mate waarin beperkt zich echter tot een maximum aantal deelnemers. Als het aantal aanmeldingen dit maximum overschrijdt, moeten wij je helaas laten weten dat deelname niet mogelijk is.

5. Wanneer het maximum aantal (10) begeleidingsdagen per BNMO-lid wordt overschreden, kan deelname worden afgewezen.

Annulering 
1. Wanneer een programma of training om enige reden niet kan doorgaan, ontvang je minimaal vier weken voor aanvang van het programma bericht. Indien mogelijk krijg je direct een alternatief geboden.

2. Wanneer je zelf een programma om welke reden dan ook moet annuleren, vernemen wij dit graag zo snel mogelijk. Hiervoor in de plaats kan een lid van de wachtlijst worden uitgenodigd om deel te nemen. Hoe later jij annuleert, hoe kleiner de kans is voor een ander om te kunnen deelnemen! Bij annulering binnen 14 dagen, worden de totale kosten bij de BNMO in rekening gebracht.

3. In het geval van niet gemelde afwezigheid, ontvang je van ons een brief waarin staat dat bij een herhaling deelname voor een jaar wordt ontzegd.