Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Belangenbehartiging

Hier vindt u informatie over onderwerpen die voor BNMO-leden belangrijk zijn zoals posttraumatische stress stoornis (PTSS), Veteranenwet  etc. Het betreft achtergrondinformatie, onderzoeken en eerder verschenen berichten uit de Kareoler en andere media.

Veteranenwet

De inspanningen van de Nederlandse overheid voor haar (oud) militairen, dienstslachtoffers en verwanten zijn de laatste jaren zeker verbeterd. Toch is ons werk niet af. De huidige complexe en versnipperde regelgeving leidt in de praktijk tot situaties waarin instanties elkaar de bal toespelen en daarmee dat (oud) militairen tekort wordt gedaan. Dit moet anders.

De Veteranenwet en de borging van de uitvoering ervan is van groot belang. De ervaring namelijk leert dat veteranen soms pas vele jaren later (psychische) problemen krijgen als gevolg van hun uitzending. Dit raakt niet alleen hen zelf maar ook hun gezin en verdere sociale omgeving. Actief volgen en ingrijpen bij signalen dat er iets niet goed gaat is dus nodig.

PTSS

Wat is PTSS?
Wat houdt PTSS in? Posttraumatische stressstoornis, ofwel PTSS is een angststoornis die kan ontstaan na het meemaken van een ernstige situatie waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens een oorlogssituatie. Maar ook bij het dagelijkse politiewerk lopen politiemensen dat risico evenals bijvoorbeeld brandweer- en ambulancemedewerkers.

Defensie
Als gevolg van een nieuw protocol dat sinds 2008 bij keuringen wordt gehanteerd om de gevolgen van een PTSS te bepalen, hebben veel leden van de BNMO hun percentage Militair Invaliditeitspensioen (MIP) zien dalen. Eind 2011 zijn er met hulp van de afdeling juridische zaken van de BNMO al meer dan 170 bezwaarschriften ingediend tegen de uitkomsten van deze keuringen. De BNMO, ondersteund door de Nationale Ombudsman, voor een collectieve afhandeling van al deze bezwaarschriften. Dit om jarenlang procederen te voorkomen. Onlangs heeft de minister anders beslist.

Politie
De zorg voor politiemensen met PTSS is de afgelopen 2,5 jaar verbeterd. Er is erkenning voor de aandoening en de begeleiding is verbeterd, zowel bij de behandeling van PTSS als bij de afhandeling van schade. De korpsleiding vindt het van groot belang om collega’s met PTSS de juiste zorg te kunnen bieden. Daarom heeft de korpsleiding onlangs besloten om het Meldpunt PTSS te versterken met mankracht en vaste formatieplaatsen. Daarnaast worden leidinggevenden getraind op het vroeg kunnen signaleren van o.a. PTSS. Aanvullend ondersteunt de BNMO politiemensen en hun eventuele partner en kinderen met specifiek voor hen ontwikkelde programma’s. Het betreft ontmoetende, thematische en verdiepende programma’s. Kies voor meer informatie daarover in het menu voor Aanbod.

 

Ereschuld

Zie de informatie op deze pagina.

Medisch keuren bij sollicitatie, mag dat?

Solliciteert u naar een nieuwe functie? Dan kan het gebeuren dat u medisch wordt gekeurd. Maar let op: zomaar keuren mag niet. Daar zijn strenge regels voor. Heeft u een beperking, bent u chronisch ziek of langdurig ziek geweest en gaat u solliciteren? Bereidt u dan goed voor. De Commissie Klachten Aanstellingskeuringen (CKA) kan u daarbij helpen. Veel informatie over aanstellingskeuringen vindt u in de digitale folder van de CKA.

Heeft u vragen over of problemen met een medische keuring bij een sollicitatie (een aanstellingskeuring)? Voor antwoord en advies kunt u terecht bij de CKA. De CKA is speciaal in het leven geroepen om voorlichting over aanstellingskeuringen te geven en problemen met een aanstellingskeuring op te lossen. De CKA is een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Website en filmpje
De meeste informatie over aanstellingskeuringen is te vinden op de website www.aanstellingskeuringen.nl. Op de homepage vindt u rechts onderin de video nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet. 
Ga naar de website en het filmpje

Klacht
Ook kunt u bij de CKA een klacht indienen als u denkt dat de regels bij een aanstellingskeuring zijn overtreden. Dat kan gratis. Het uiteindelijke oordeel van de CKA is weliswaar niet bindend, maar mocht het oordeel niet worden opgevolgd, dan kunt u bij een eventuele rechtszaak het oordeel wel gebruiken.
Klik hier om uw klacht in te dienen.