Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Dossier Ereschuld

In juni 2012 werd er een akkoord gesloten tussen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie over de manier waarop de ereschuld aan veteranen zal worden ingelost. Tevens is er een akkoord over de restschaderegeling voor veteranen die tijdens een missie een aandoening hebben opgelopen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2007. Van belang daarbij is dat deze regeling ook van toepassing is op dienstslachtoffers.

De zogeheten ereschuld voor veteranen is ontstaan doordat veteranen met een aandoening opgelopen voor die datum buiten de boot dreigden te vallen. Zoals eerder gemeld in de Kareoler gaat het om veteranen die een militair invaliditeitspensioen (MIP) hebben, met als peildatum 1 juni 2012. De uitkering is onder meer afhankelijk van de hoogte van dat MIP. Overigens zijn de rechthebbenden m.b.t. de ereschuld bekend en worden zij zelf benaderd.

Meer informatie:

Antwoorden op vragen over de Ereschuld-regeling.
Interview met Heino Buikema.