Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Dossier PTSS protocol


Evaluatie PTSS-protocol. (2016) Verricht door onderzoeksteam van Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO), onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Advies begeleidingscommissie (2016) PTSS-protocol onder voorzitterschap van Luitenant-generaal b.d. H. Leijh

Plan van aanpak PTSS-protocol (2020)