Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Contactpersonen

De BNMO werkt met contactpersonen. Onze contactpersonen zijn BNMO-leden die getraind zijn in de eerste begeleiding en ondersteuning aan mede-BNMO-ers. Zij zijn geen maatschappelijk werkers maar  wel ervaringsdeskundigen. Soms is een luisterend oor voldoende. U kunt een contactpersoon/nuldelijnshelper van de BNMO bij u in de buurt vinden via www.disk-veteranen.nl, dan wel via de coördinator contactpersonen, vermeld bij de afdelingen op deze website.

Als er meer ondersteuning nodig is, kunnen de contactpersonen zo nodig een maatschappelijk werker inschakelen of doorverwijzen naar het Veteranenloket (ook voor dienstslachtoffers).