Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Het Woonoord

Wie kunnen er wonen op Het Woonoord

In het Woonoord wonen in principe leden van de BNMO met een wlz–indicatie voor zorg, met hun partner. De leden van de BNMO zijn niet alleen militaire oorlogs–en/of dienstslachtoffers. Het begrip dienstslachtoffers is breder. Dit betreft alle geüniformeerde diensten zoals: defensie, brandweer en politie. Ook iemand met alleen een zpp 4 indicatie zonder geüniformeerde achtergrond kan hier komen wonen. Maar geüniformeerden hebben altijd voorrang. ISZ De Brug is belast met de uitvoering van deze voorziening.

In overleg met de cliënt wordt er een individueel zorgplan opgesteld waarbij wensen en welbevinden het uitgangspunt zijn. Het Woonoord wordt gefinancierd vanuit de WLZ voor de functies: Langdurig verblijf, VP (verpleging) en PV (verzorging). De indicatie, die nodig is: ZZP 4 en hoger. De functies ondersteunende begeleiding algemeen en huishouding worden geïntegreerd aangeboden wanneer verblijf langdurig is geïndiceerd. Bewoners, die in het Woonoord verblijven, hebben hun eigen huisarts. Medewerkers van het Woonoord zijn bekend met de voorkomende psychische en of lichamelijke problematiek van de bewoners en kunnen hiermee omgaan.

Meer informatie

Informatie over de locatie Het Woonoord of andere zorg en diensten van Silverein vindt u onder andere op www.silverein.nl.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met clientadvies van Silverein. Tel.: 088 356 00 00,
E-mail:clientadvies@silverein.nl