Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Juridisch advies

Heeft u vragen die samenhangen met de psychische of fysieke aandoening die u hebt als gevolg van uw militaire dienst of deelname aan een vredesoperatie. Dan kunt u die stellen aan de juridisch adviseur van de BNMO. U kunt dit doen via de e-mail: jz@bnmo.nl met vermelding van uw naam, contactgegevens en lidmaatschapsnummer. U zult dan zo spoedig mogelijk een antwoord of advies ontvangen. Zo nodig  zal onze juridisch adviseur u doorverwijzen.

De meest voorkomende vragen met betrekking tot juridische ondersteuning kunt u hier teruglezen: FAQ – Juridische Advies. Hier vindt u ook de relevante telefoonnummers behorende bij uw vraag.