Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Rivercruise 75 jaar BNMO

We hebben uw aanmelding ontvangen

Heeft u ook al het verschuldigde bedrag overgemaakt op: rekeningnummer NL22ABNA0420127631 van de BNMO, o.v.v. Riviercruise 2020 en uw naam?
Uw aanmelding is pas compleet als u heeft betaald.