Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Advies Veteranenombudsman over indexatie MIP

De BNMO heeft op 2 juni bericht ontvangen van de Veteranenombudsman dat het een advies heeft uitgebracht aan de minister van defensie over de indexatie van het Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Zoals bekend zet de BNMO zich al geruime tijd in om te komen tot een rechtvaardig systeem voor indexatie van het MIP. 

De BNMO heeft daarover met de meest belangrijke betrokkenen gesproken. Niet alleen is daar met de minister van defensie van gesproken maar ook is er contact gezocht met militaire vakbonden en de Veteranenombudsman. De BNMO is verheugd en dankbaar dat nu ook de Veteranenombudsman de terechte klacht van oud-militairen met een (MIP) heeft vertaald aan een advies aan de Minister van Defensie.

Gelet op de  bijzondere zorgplicht voor veteranen is de ombudsman van mening dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor het uitblijven van een indexatie van het MIP. De ombudsman heeft in het advies aangegeven dat de hoogte van het MIP moet meestijgen met de prijsontwikkelingen zoals deze worden vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit kan volgens de ombudsman in het advies door een koppeling aan de lonen van het Defensiepersoneel of net als bij de andere uitkeringen en inkomensvoorzieningen door een koppeling aan het wettelijk minimumloon. 

De BNMO benadrukt dat de indexatie van het MIP geldt voor zowel veteranen als dienstslachtoffers met een MIP.

Klik [HIER] voor het volledige advies van de Veteranenombudsman.