Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Afdeling Zeeland

Hartelijk welkom op de webpagina van de afdeling Zeeland. De afdeling heeft ruim 150 leden en heeft een verzorgingsgebied van Renesse tot Overslag. De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het  bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

 

Onze activiteiten zijn weer gestart!  Kijk op onze activiteitenpagina.

Nieuws van de afdeling Zeeland

Bestuurssamenstelling

Voorzitter/
Contactpersoon

Theo Ketting

Vicevoorzitter/
Coordinator cont. personen/
Contactpersoon

Ruud van Beekum

Penningmeester
Cor van der Linden

Secretaris
Hans den Hollander

Contactpersoon
Magda van de Velde

Contactpersoon
Rob Voet

Wij kunnen nog wat hulp gebruiken

Contactformulier

Afdeling Zeeland

==========================================

BNMO in de krant.

Archief
Reformatorisch Dagblad

Archief
Krantenbank Zeeland

==========================================

Interesante links van externe organisaties.


Bevrijdingsmuseum Zeeland

Oorlogsmuseum het Polderhuis Westkapelle

Stichting Historische Collectie
Korps Nationale Reserve


Nieuwsbrieven Ministerie van Defensie

Nieuwsbrieven van
De Vaandeldrager

Nieuwsbrieven van de Veiligheidsregio