Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Afdeling Friesland

Hartelijk welkom op de webpagina van de afdeling Friesland. De afdeling heeft ruim 140 leden en heeft een verzorgingsgebied van Anjum t/m Wolvega.  De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het  bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

Nieuws van de afdeling Friesland

BNMO-Afdeling-Friesland

Bestuurssamenstelling

Voorzitter/PR/Coördinator Contactpersonen
Mw. M.L. Moorlag
Offemar 26
8939 CM LEEUWARDEN
Tel: 06-46195426
E-mail: m.moorlag@bnmo.nl

Secretaris/jongerenbeleid
E. de Wit
Dirk Boutsstraat 25
8932 CM LEEUWARDEN
Tel: 06-20422804
E-mail: erik1972@kpnmail.nl

Penningmeester
vacant

Contactformulier

Afdeling Friesland