Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Afdeling Limburg

Hartelijk welkom op de webpagina van de afdeling Limburg. De afdeling heeft ruim 490 leden en heeft een verzorgingsgebied van Mook t/m Vaals.  De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische eb verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het  bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

Nieuws van de afdeling Limburg

AGENDA

AGENDA DATUM                                           ACTIVITEIT     

Lees verder »

Winter Efteling

Op zaterdag 18 januari was het zo ver, de Winter Efteling voor de BNMO afdeling Limburg. het weer was ons zeer goed gezind en voor

Lees verder »
BNMO-Afdeling-Limburg

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
M.J.L.Goossen (Math)
Melick
Tel: 0475-536410
E-mail: math.goossen@bnmo.nl

Secretaris
B.H.M. Deneer-Maassen (Berthy)
Wessem
Tel: 0475-562436
E-mail:
b.deneer-maassen@bnmo.nl

Penningmeester
J.J.G. Kuipers (John)
Bingelrade
Tel: 046-4422665
Email:
john_kuipers@hetnet.nl

 

Coördinator Contactpersonen
I.J.G. Goossen (Iloy)
Melick
Tel: 0475-850297
E-mail : i.goossen@bnmo.nl

Bestuurslid 
J.H. Jeurninck (Jacq)
Heythuysen
Tel : 0475-493372
E-mail : jacqjeurninck@gmail.com

Bestuurslid
G.T.F. Thelosen (Ger)
Maastricht
Tel. 043-3430326
E-mail :
 gthelosen1@gmail.com

Bestuurslid
B.Maassen (Bas)
Melick
Tel : 0475-853174
E-mail : b.s.m.maassen@bnmo.nl

Bestuurslid (Aspirant)
T.W.H. Janssen (Tim)
Herkenbosch
Tel: 06-11782013
E-mail:
timjanssen1979@hotmail.com

Contactformulier

Afdeling Limburg