Beste leden van de BNMO Afdeling Noord-Brabant,

Het coronavirus (COVID-19) heeft ondertussen een zeer grote impact op ons dagelijks leven.

Uw gezondheid en welzijn is een groot goed. Wij willen als afdeling BNMO Noord-Brabant daarbij geen onnodige risico’s nemen. Met dit in gedachte hebben we de afgelopen weken gekeken naar de evenementen / bijeenkomsten zoals we die voor ogen hadden.

 

    • We hebben de uitgeschreven “Algemene Leden Vergadering” van 7 maart j.l. verplaatst naar ZATERDAG 10 OKTOBER 2020. Ook deze vergadering heeft vanwege de Coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. We hebben deze vergadering inmiddels op een alternatieve manier afgerond, zie dit bericht: https://www.bnmo.nl/alv-noord-brabant-2020/.

 

    • In het licht van de signalen van de Overheid en het RIVM waar we nu allemaal mee te maken hebben kijken we ook naar de overige geplande activiteiten. Mogelijk zullen we zelfs alles moeten annuleren, maar dit bekijken we per activiteit.

 

  • Ook het “75 jarig Lustrum BNMO” feest hebben we moeten opschuiven, vooralsnog naar zaterdag 25 september 2021. We wachten de ontwikkelingen af, luisteren en kijken naar de berichtgeving van Overheid en RIVM alvorens daarover verder te besluiten, maar vooralsnog hebben we de datum voor dit evenement vastgelegd op zaterdag 25 september 2021.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk om de gezondheid van onze leden en vrijwilligers te waarborgen. Al onze medewerkers (contactpersonen in bijzonder) werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis. Zo helpen we verspreiding te voorkomen en kunnen we U toch zo goed mogelijk helpen.

We houden u, zoals gebruikelijk middels uitnodigingen op de hoogte van bijeenkomsten en/of evenementen die we als Afdeling organiseren.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de BNMO Afdeling Noord-Brabant.

BNMO-Afdeling-Noord-Brabant

Contactformulier

Afdeling Noord-Brabant