Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Beste leden van de BNMO Afdeling Noord-Brabant,

U zult, net als iedereen in Nederland net zo “Corona-moe” zijn als wij. Zo’n beetje alles wat we afgelopen jaar voor en met jullie hebben willen organiseren hebben we moeten annuleren dan wel opschorten. Daar waar mogelijk hebben wij ons best gedaan toch een blijk van waardering, verbondenheid en aandacht aan jullie te doen toekomen.

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar weer op dezelfde voet moeten beginnen waar we vorig jaar zijn gestopt: een langdurige lock-down met alle vervelende en zelfs trieste gevolgen van dien. Het groot gemis aan sociaal contact, de aanraking, het gezelschap, het gevoel erbij te horen. Het zit er allemaal v.w.b. de BNMO-activiteiten voorlopig weer niet in.

Dat betekent om te beginnen dat onze Algemene Ledenvergadering met aansluitende maaltijd en reünie wederom NIET kan doorgaan dit voorjaar. Het Hoofdbestuur heeft de afdelingen echter in deze uitzonderlijke situatie uitstel verleend tot nader order m.b.t. de statutaire verplichting tot het houden van de ALV binnen het 1e kwartaal van het verenigingsjaar.

Om tijdig te kunnen schakelen op het moment dat er weer zaken uitgevoerd kunnen worden gaan we de ALV/Reünie toch organiseren. De onder voorbehoud geplande datum staat op WOENSDAG 23 JUNI 2021 op de vaste locatie, de Gen-Maj. De Ruyter van Steveninck kazerne te Oirschot. De eerste stappen daartoe hebben we al gezet.
HELAAS KAN OOK DEZE PLANNING NAAR DE PRULLENBAK WORDEN VERWEZEN. Het aantal besmettingen blijft oplopen, en dus blijven de Corona-maatregelen onverminderd van kracht.

Of het dan wel kan doorgaan weten we natuurlijk nog niet. Maar er is meer! De jaarlijkse bootreis kunnen we zeker niet laten doorgaan (anderhalve meter op de rondvaartboot is niet te realiseren met zoveel mensen), en de tussenliggende activiteiten zoals we in onze jaarplanning hebben opgenomen staan onder dezelfde druk.

Zelfs de Lustrumviering 75 BNMO, welke gepland staat voor zaterdag 25 september 2021 komt wederom in gevaar, nadat we deze vorig jaar al hebben moeten uitstellen. Wij moeten uiterlijk op 1 juli beslissen of, en in welke vorm we dit feest nog op verantwoorde wijze kunnen of mogen organiseren.

Het wordt dus wederom een vervelende periode. Ondanks het starten van de COVID-19 vaccinaties gaat het zeker nog maanden duren voordat het licht aan het eind van de tunnel echt zichtbaar wordt. We kunnen alleen maar lijdzaam toekijken en afwachten wat de toekomst ons gaat brengen.

Wij zullen als Afdelingsbestuur er in ieder geval weer alles aan doen om onze kameraadschap en verbondenheid met jullie te laten blijken, door regelmatig iets van ons te laten horen. Hoe, en in welke vorm weten wij zelf ook nog niet, maar reken maar: dat komt goed! Andersom werkt het natuurlijk ook: willen jullie iets aan ons kwijt zijn we er uiteraard ook voor jullie!

Rest mij jullie allemaal heel veel gezondheid toe te wensen. Let op elkaar; velen hebben dit echt nodig. En kom je er niet uit, of wil je gewoon even met iemand praten via de telefoon, videobellen of noem maar op: neem rustig contact met ons op. Per slot van rekening zijn we er voor jullie! Alle contactgegevens vinden jullie aan de rechterzijde van deze pagina, en op onze eigen website onder https://www.bnmo-noord-brabant.nl/contact/.

Wij hopen jullie bij eerste gelegenheid in goede gezondheid persoonlijk te mogen begroeten!

Namens het bestuur BNMO Afdeling Noord-Brabant,

Rob van Jaarsveld,
Wnd. Voorzitter

BNMO-Afdeling-Noord-Brabant

Contactformulier

Afdeling Noord-Brabant

Rubrieken met * zijn verplicht.
BNMO-Afdeling-Noord-Brabant

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Vacant. Zie deze vacature voor meer informatie.

Secretaris
Vacant. Zie deze vacature voor meer informatie.

Penningmeester en waarnemend Voorzitter
R. van Jaarsveld
Elsenstraat 6a
5763 AP MILHEEZE
Mobiel: 06 – 52428346
E-mail: r.van.jaarsveld@bnmo.nl

Waarnemend Secretaris/ Coördinator contactpersonen 
Mw. L. Vos-Luijten
Adelbertdal 8
5551 CL VALKENSWAARD
Mobiel : 06-47020550
E-mail : l.vos-luijten@bnmo.nl

Bestuurslid / Activiteitencommissie / contactpersoon
A. Roijmans
Ouwenberg 21
5641 PV EINDHOVEN
Tel.: 040 – 2813211
Mobiel: 06-26983674
E-mail: a.j.m.roijmans@bnmo.nl

U kan met ons via dit Contactformulier in contact komen.

Afdeling Noord-Brabant

BNMO-Afdeling-Noord-Brabant

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Vacant. Zie deze vacature voor meer informatie.

 

Secretaris
Mw. J. van Vugt
Tel. 06-21147464
E-mail: j.vanvugt@bnmo.nl
 

Penningmeester en waarnemend Voorzitter
R. van Jaarsveld
Elsenstraat 6a
5763 AP MILHEEZE
Mobiel: 06 – 52428346
E-mail: r.van.jaarsveld@bnmo.nl

Bestuurslid / Coördinator contactpersonen / contactpersoon
Mw. L. Vos-Luijten
Adelbertdal 8
5551 CL VALKENSWAARD
Tel. : 040-2018403
Mobiel : 06-47020550
E-mail : l.vos-luijten@bnmo.nl

Bestuurslid / Activiteitencommissie / contactpersoon
A. Roijmans
Ouwenberg 21
5641 PV EINDHOVEN
Tel.: 040 – 2813211
Mobiel: 06-26983674
E-mail: a.j.m.roijmans@bnmo.nl

U kan met ons via dit Contactformulier in contact komen.

Afdeling Noord-Brabant