Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Hartelijk welkom op de webpagina van de afdeling Noord-Nederland. De afdeling heeft ruim 340 leden en heeft een verzorgingsgebied van Uithuizen t/m Coevorden.  De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s.  De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen.  Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

Nog even dit; klik op de oranje gekleurde linkjes voor meer informatie. Ook te vinden op FaceBook Noord Nederland.

Voorzitter aan het woord......

FIT VETERAN

RECON Performance Training bestaat uit meerdere facetten. Zo is er een garage gym in Assen, van waaruit performance trainingen worden gegeven. Recon PT richt zich vooral op de militair georiënteerde fysieke en mentale  trainingen. Strength en conditioning door middel van circuittrainingen, HITT en MetCon trainingen en krachttrainingen. Geen massale lessen met grote groepen. Recon PT doet alleen small group trainingen. Ook is Recon PT aangesloten als partner bij Arminius Selectie Trainingscentrum. Hiermee begeleiden wij diegene die zich voorbereiden een selectie bij defensie, justitie of andere (Semi-) overheidsinstanties. Veteranen die het sporten weer willen oppakken kunnen een kijkje nemen bij Fit Veteran.
Voor meer informatie  klik hier.

Op zoek naar het Drents Bataljon

Bestuurslid Jan Bos is al geruime tijd op zoek naar een vergeten bataljon die gelegerd was op Sumatra. Degene die daar gediend hebben zijn in 1948 teruggekeerd naar Nederland. Samen met het Gronings, Fries en Drents Bataljon zal er een herdenking plaatsvinden op 19 mei ’20 te Havelte.

Bos-Project BNMO “VEERKRACHT”.

Het landelijk bestuur van de BNMO maar ook de afdeling Noord Nederland ondersteunt persoonlijke initiatieven van veteranen gericht op herstel. De BNMO staat al vanaf de oprichting op de bres voor zorg met elkaar, ontmoeting en activiteiten ter bevordering van het herstel. Zo zijn er binnen onze afdeling Noord Nederland twee BOS-projecten en wel een in Sellingen en een in de omgeving van Odoorn. Doel van het project is om de zorg met elkaar te delen en actief zijn in de natuur. Dit alles om het rehabilitatieproces te herstellen c.q. te verbeteren of te wel je eigen krachten en mogelijkheden te hervinden. We hebben hiervoor met enkele organisaties b.v. Staatsbosbeheer en de Veerkracht overeenkomsten gesloten. We hebben een schaftkeet voor de koffie en voor de onderlinge contacten (niet onbelangrijk). Al met al voldoende ontspanning en inspanning om met elkaar bezig te zijn. Begeleiding is aanwezig.  Er wordt nogal eens gesuggereerd dat vrijwilligers hiervoor worden betaald; dit is onzin !
Voor een indruk van de werkzaamheden klik hier

Voor degenen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met:
Willem Veldkamp: 06-243.965.14

Bestuurssamenstelling

Voorzitter 
Harry Sterken
Tel.: 06-37033368 
E-mail: h.sterken@bnmo.nl

Secretaris
Willem Veldkamp
Tel.: 06-24396514  
E-mail:  w.veldkamp@bnmo.nl

Penningmeester
(Interne contacten)
Henk de Jong
Tel.: 06-20822391
E-mail: h.dejong@bnmo.nl

Algemeen Bestuurslid
(Coördinator activiteiten)
Willem Lich
Tel.: 06-38966335
E-mail: w.lich@bnmo.nl

Algemeen bestuurslid
Jacqueline van der Tuuk
Tel.: 06-36462868 na 17.00 uur
E-mail: j.vander.tuuk-wieringa@bnmo.nl

Contactformulier

Afdeling Noord Nederland

Contactdag Grolloo 21-09-'19

Contactdag Zuidhorn 26-10-'19

Sint en Piet 16-11-'19

Kerst bij v.d. Valk 14-12-'19

Klaverjassen en Bingo 22-02-'20

Jaarvergadering 13-03-'20