Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Welkom bij Noord Nederland

De afdeling heeft ruim 300 leden en heeft een verzorgingsgebied van Eemshaven t/m Emmen. De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

Als je vergeten bent waar het over gaat .........

 
Welkom bij de BNMO

Gezocht vrijwilligers

In 2022 zijn wij van voornemens om, buiten het reguliere programma, kleinschalige activiteiten aan te bieden. Iets voor jou om een dag/dagdeel te verzorgen ? Geef je dan op bij Willem Lich.

De activiteiten kunnen van alles zijn; karten, kanoën, knuffelen met alpaca’s etc, het maakt niet uit.

Dag van de Vrijwilliger Zorgzaam verzekerd

"De Verbinding" nr. 4

Klik op het Boekje en daarna op volledige pagina.
Veel leesplezier !

Bestuurssamenstelling

Voorzitter 
Harry Sterken
Tel.: 06-37033368 
E-mail: h.sterken@bnmo.nl

Secretaris
Willem Veldkamp
Tel.: 06-24396514  
E-mail:  w.veldkamp@bnmo.nl

Penningmeester
(In-Externe contacten)
Henk de Jong
Tel.: 06-20822391
E-mail: h.dejong@bnmo.nl

Coördinator Contactpersonen
Ankie Sibering
Tel.: 06-52715474
E-mail: a.sibering@bnmo.nl

Algemeen Bestuurslid
(Coördinator activiteiten)
Willem Lich
Tel.: 06-38966335
E-mail: w.lich@bnmo.nl

Algemeen bestuurslid
Jacqueline van der Tuuk
Tel.: 06-36462868 na 17.00 uur
E-mail: j.vander.tuuk-wieringa@bnmo.nl

Afdeling Noord Nederland