Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Afdeling Overijssel

Hartelijk welkom op de digitale pagina van BNMO afdeling Overijssel. Onze afdeling heeft ruim 230 leden en verzorgt de gehele provincie Overijssel. 

BNMO organiseert voor haar leden op landelijk en regionaal niveau activiteiten en diverse programma’s. Qua programma’s kunt u denken aan onder andere het Ontmoetingspunt Doorn (OPD), maar ook thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke programma’s treft u op deze website aan onder het kopje “Aanbod”. Regionale activiteiten worden door het team activiteiten georganiseerd. Deze zijn te vinden door te klikken op de hierboven zichtbare oranje knop. 

De pagina waar u zich nu bevindt, bevat afdelingsnieuws en verslagen van activiteiten. Aan de rechterkant treft u de samenstelling van het bestuur aan, als ook een overzicht van contactpersonen en een overzicht van het team activiteiten. Als u iemand wilt benaderen, kunt u hen telefonisch benaderen, maar ook via het sturen van een email. Dit laatste kan, door op de naam van de betreffende persoon te klikken.  

Heeft u een vraag dat u via het secretariaat wilt stellen, vul dan het contactformulier in. Deze komt dan automatisch bij de juiste persoon binnen. 

De afdeling Overijssel wenst u veel plezier met het lezen van deze website!

Nieuws van de afdeling Overijssel

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
R. Van Brummelen

Hunenveldlaan 170
7576 ZP OLDENZAAL
Mobiel: 06-11502744

W. Weenink
Veldkerslaan 224
7534 JS ENSCHEDE
Tel.: 053-4762841
Mobiel: 06 23154361

H. Alders
Noorderweg 43
8066 PR  BELT SCHUTSLOOT
Tel.: 06-13727672

Coördinator Contactpersonenwerk
J. Heijmer
Past. Gloerichstraat 70
7561 AM DEURNINGEN
Tel.: 074-7506050

Mobiel: 06-20625311

TEAM Contactpersonen
 J. Heijmer

 W. Weenink

 G. Roolvink

 C. Kapper

 S. Janssen

 T. Bruins                 

TEAM Activiteiten
A. de Wals

T. Heijmer

G. Roolvink

Blik op BNMO Overijssel
Bekijk HIER via het digitale archief de uitgaven van het afdelingsblad “Blik op BNMO Overijssel”

Contactformulier

Afdeling Overijssel