Menu

Overijssel

Afdeling Overijssel

Hartelijk welkom op de webpagina van de BNMO afdeling Overijssel. De afdeling heeft ruim 260 leden en heeft een verzorgingsgebied de gehele provincie Overijssel.  De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. aan het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het  bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

Nieuws van de afdeling Overijssel

Contactpersonenwerk

Binnen de afdeling Overijssel zijn meerdere vrijwilligers actief als contactpersoon. Deze goed begeleide vrijwilligers, bieden u als lid van de afdeling graag een luisterend oor.

Lees verder »

Bestuurssamenstelling

Voorzitter a.i.
E. Van Steen
Lavendel 11
8101 CR RAALTE
Tel.: 06-28292997
E-mail: ellyvsteen@hotmail.com

Vicevoorzitter a.i.
M. Sijbom
Hemmenkamp 15
9751 NX HAREN
Tel.: 06-42747944
E-mail: m.sijbom@bnmo.nl

Secretaris en penningmeester a.i.
R. Van Brummelen
Hunenveldlaan 170
7576 ZP OLDENZAAL
Mobiel: 06-43935643
E-mail: r.vanbrummelen@bnmo.nl

Notulist a.i.
W. Weenink
Veldkerslaan 224
7534 JS ENSCHEDE
Tel.: 053-4762841
Mobiel: 06-425539100
E-mail: w.weenink@bnmo.nl

Ledenadministratie a.i.
G.G. Schipper-Keijzer
Hugo de Grootstraat 17
7671 XT VRIEZENVEEN
Tel.: 0546-563759
Mobiel: 06-12716564
E-mail: hendrikus.diny.schipper@gmail.com

Algemeen bestuurslid a.i.
E. Paskamp
Iependijk 23
7471 BE Goor
Tel.: 06-22224750
E-mail: e.paskamp@bnmo.nl

Contactformulier

Afdeling Overijssel