Menu

Politie

Afdeling Politie

Hoog risico beroep
Zoals bekend is het politiewerk aangemerkt als een hoog risico beroep. De politiemens raakt in het dagelijks werk betrokken bij ingrijpende incidenten en/of raakt betrokken bij een dienstongeval en in een aantal gevallen houdt de (oud)collega hier blijvend psychisch en/of fysiek letsel aan over. Binnen de politieorganisatie is er een procedure rondom schadevergoeding en smartengeld en zijn er binnen de organisatie ook andere initiatieven rond dit thema.

Afdeling Politie / BNMO
De reacties die het bestuur van de Afdeling Politie van de (oud)collega’s met een beroepsziekte en/of dienstongeval hoort is dat het fijn is smartengeld te ontvangen maar dat daarna vaak de verbinding wordt verbroken en het gevoel ontstaat dat men niet meer wordt gezien. Het gegeven eens een diender altijd een diender komt daardoor op losse schroeven te staan en daarom hebben we het idee opgevat om onder de vlag van de BNMO de identiteitsgroep Politie in het leven te roepen die later is omgevormd tot de afdeling Politie van de BNMO. Met de afdeling Politie willen we het “gezien” worden verder gaan uitwerken in de vorm van een wettelijke erkenning, vergelijkbaar met de wettelijke erkenning ‘veteraan’ bij Defensie. Tegelijkertijd willen we een platform organiseren waar je als (oud) collega met een al dan niet erkend dienstongeval/beroepsziekte, samen met je partner elkaar kunt ontmoeten en eventueel samen met elkaar activiteiten kunt ondernemen. Tijdens de ontmoetingen kunnen thema’s besproken worden, ervaringen gedeeld worden of gewoon elkaar ‘ontmoeten’. De activiteiten zijn mede gericht op het herwinnen (opnieuw) van eigenwaarde, jezelf meer perspectief bieden en meer regie kunnen nemen over je leven en natuurlijk je (oud-)collega’s spreken wat bijdraagt aan herkenning, erkenning en waardering van jou.

Wat doen we wel en wat zeker niet
De afdeling Politie is er voor de (oud-)collega met een beroepsziekte en/of dienstongeval en hun partner. We vormen een soort thuishaven met behulp van bijeenkomsten en door het zijn van een platform en gaan aan de slag met het verkrijgen van een wettelijke erkenning. De bijeenkomsten kunnen verschillen van karakter, zoals een ontmoeting, een training en/of thema-bespreking. De signalen van de deelnemers worden gehoord en daar waar kan besproken met de samenwerkpartners zoals de korpsleiding, vakbonden en/of het WEP. Wat wij niet doen is het zijn van een individuele belangenbehartiger en/of casemanager dan wel hulpverlener zoals maatschappelijke werk. We kunnen je wel verwijzen naar de juiste instantie of persoon voor persoonlijke hulp- of ontwikkelvragen.

Nieuws van de afdeling Politie

Bericht Afdeling Politie

De BNMO Politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van activiteiten en programma’s voor haar eigen doelgroep Politie. Voorbeelden hiervan zijn het

Lees verder »
BNMO-Afdeling-Politie

Bestuurssamenstelling

Profiel Minze Beuving

Geboren te Heerenveen op 24 januari 1947, gehuwd met Rita, wonende te Epse. Wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen en zijn daar uitermate trots op en treden indien nodig ook op als oppascentrale. Ik ben actief als voorzitter van een locale voetbalclub en doe nog een aantal adviesfuncties op nationaal niveau bij o.a. het ministerie van VenJ (migratie beleid) en de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarnaast zijn wij regelmatig met onze camper op stap en genieten van ons zomerhuisje op de grens van Friesland en Drenthe. Wij genieten erg van theaterbezoek in allerlei genres, maar vooral ook klassieke muziek.

Mijn gehele loopbaan heb ik in de Veiligheidssector doorgebracht Rijkspolitie, korpschef van de regionale politie in Drenthe en Noord en Oost Gelderland en van het Korps Landelijke Politiediensten. Aan het eind van mijn loopbaan ben ik ruim 4 jaar Commandant van de Koninklijke Marechaussee geweest. Een bijzonder ervaring om van de Politie over te stappen naar de Krijgsmacht, maar ik heb als “diender”ontzettend genoten van beide periodes in mijn werk. Ik ben in 2008 met pensioen gegaan.

In beide fases van mijn loopbaan ben ik geconfronteerd met collega’s die geconfronteerd werden met PTSS. Als lid van de toenmalige Raad van Hoofdcommissarissen was ik belast met de portefeuille arbeidsvoorwaarden en toen al bezig met het organiseren van de nazorg van deze collega’s. In mijn Defensietijd heb ik gezien hoe men daar ook de contacten met deze groepen onderhield en vasthield ook als deze collega’s de dienst moesten verlaten. Ik prijs mij gelukkig met het feit dat ik toch ook een aantal traumatische ervaringen heb meegemaakt o.a. als lid van de Bijzondere Bijstandseenheid , maar het zodanig heb kunnen verwerken dat ik daar geen blijvende last van heb gehad. Daar heeft mijn thuisfront ook een rol in gespeeld.

Al met al voldoende reden om toen ik gevraagd werd voor deze rol ik volmondig ja heb gezegd. Ik verwacht en hoop dat wij met de identitieitsgroep Politie een platform kunnen organiseren waarin wij elkaar kunnen ontmoeten in een vertrouwde omgeving zonder dat je uit moet leggen wat er aan de hand is. Daarnaast zal op deze manier ook het contact met de Politie en het respect voor jullie allen versterkt worden.
Ik zie er naar uit volop aan de slag te gaan jullie verdienen dat.

Minze Beuving

Profiel Johan Schuurman

Johan Schuurman is de naam en ik ben een zondagskind geboren in het jaar 1953. Zoals reeds vermeld door Baukje van der Zwaag zijn wij een setje. We wonen in het mooie dorpje Zalk. Onder de rook van Zwolle, waar we ons huis delen met zes Oudduitse Herders en twee paarden (lopen naast het huis). Het zal wel duidelijk zijn dat de kynologie mijn interesse heeft maar daar naast ben ik een gedreven muzikant (klarinet en basgitaar) die houdt van Bach en AC/DC. Ook motorrijden met mijn vrienden van de Blue Knights is een bezigheid die ik hoog in het vaandel heb staan.

Mijn werkzaam leven is ooit begonnen in Amersfoort bij de toenmalige gemeentepolitie. Een groot deel van mijn beginjaren heb ik gewerkt als hondengeleider maar gedurende de jaren heb ik collega’s begeleid en gewerkt bij de recherche, de meldkamer en bij diverse ICT onderdelen. Mijn laatste klus was die van chef Infodesk. In 2010 is bij mij PTSS geconstateerd en ben ik behandeld in Centrum 45 te Oegstgeest. Helaas heeft de behandeling mij niet geheel kunnen herstellen en ben ik afgekeurd. Mijn beroepsziekte werd erkend. De formele afhandeling met de politie is inmiddels achter de rug.

Helaas heb ik moeten constateren dat na mijn gedwongen afscheid dit een heel definitief afscheid was en nagenoeg alle contacten werden verbroken. Het gezegde “een een diender altijd een diender” was voor mij zeker van toepassing en ik miste de dagelijkse omgang met collega’s. Daarnaast had ik de ervaring, tijdens de behandeling, dat begrip-erkenning en herkenning vooral wordt ervaren in gesprekken met collega’s. Dat is dus niet alleen leuk is maar ook helpt bij het dragen van de PTSS last, want je trauma’s kun je misschien laten behandelen de restschade blijft.

Als bekende van een aantal defensie veteranen droomde ik ervan dat er een zelfde situatie zou kunnen ontstaan voor politiemensen die in de dienst gewond zijn geraakt (lichamelijk dan wel geestelijk) en daardoor beperkt zijn in hun werkzaam leven. Ook de wettelijke vastlegging, een soort veteranenwet, is voor mij meer dan een droom. Tenslotte werd ik geïnspireerd door het zogenaamde ‘veteranen cafe’ waar lotgenoten elkaar kunnen treffen. Misschien dat mijn droombeelden hebben bijgedragen tot de indentiteitsgroep Politie en het is dan ook meer dan logisch dat ik deel uitmaak van deze groep. Zie het maar als vertegenwoordiger van de doelgroep.

Ik hoop dat ik de vertaalslag kan maken van de doelgroep naar de identiteitsgroep zodat er gewerkt kan worden vanuit de ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat er een andere toekomst ligt voor de Nationale Politie en haar ‘veteranen’ waarbij een mooie rol is weggelegd voor de Identiteitsgroep Politie van het BNMO.

Johan Schuurman

Nadere informatie volgt

Nadere informatie volgt

Profiel Baukje van der Zwaag

Ik ben Baukje van der Zwaag, geboren in het goede jaar 1963. Samen met mijn echtgenoot Johan Schuurman woon ik aan de rand van het dorp Zalk, vlak bij Zwolle. Johan zal zich op deze pagina zelf verder gaan voorstellen. Bij ons wonen 6 honden en we houden 2 paarden. In mijn vrije tijd rijd ik deze twee paarden onder het zadel. Op de zaterdagochtend bij de Hondenvereniging Elburg geef ik baasjes met jonge honden les hoe om te gaan met hun hond. Onlangs ben ik gestart met de opleiding coachen met paarden. Mens en dier hebben een specifieke plaats in mijn leven,

Sinds 1983 werk ik bij de politie. Gestart als een van de eerste vrouwelijke agenten bij de gemeentepolitie Amersfoort. Na enkele jaren ben ik als docent op de toenmalige politieschool “de Boskamp” te Amersfoort gaan werken. De drie jaren als docent hebben mij verder gebracht naar de regiopolitie Haaglanden waar ik veel gedaan heb als (opleidings)adviseur, teamchef (in de oude benaming) en heb als projectleider meegewerkt aan mooie projecten en evenementen. Ik heb veel tijd en aandacht mogen geven aan vakmanschap en weerbaarheid van de collega’s in de regio Haaglanden waarbij persoonlijke ontwikkelingen en aandacht voor de mens in deze organisatie de hoofdlijn was. Nu ben ik als projectleider bij de staf van de eenheid Den Haag werkzaam en nog volop bezig met activiteiten gericht op de menselijke kant van het politiewerk.

Als echtgenote en collega ben ik geconfronteerd met de ziekte ptss, de gevolgen daarvan voor de collega die deze ziekte heeft en voor het gezin en het werk. Ondanks dat er in de rechtspositie veel voor deze collega’s verbeterd is, miste ik een ontmoetingsplaats voor de collega’s en hun partners om samen de ervaringen te delen, elkaar te erkennen, te waarderen en ook samen activiteiten te doen in een ontspannen sfeer. Ik stond niet alleen in deze opvatting en inmiddels samen met de leden van de regiegroep zijn we voor de (oud)collega’s en hun partners in juni dit jaar (2016) een ontmoetingsplatform gestart. Dit alles kon onder de vlag van de BNMO en zij hebben ons in deze opstart aan alle kanten geholpen en (financieel) ondersteund.

Mijn wens voor de afdeling Politie onder de vlag van de BNMO is dat we uitgroeien tot een mooi ontmoetingsplatform, waar (oud)collega’s zich thuis en gehoord voelen. Ik wens dat we met kleine stapjes elkaar meer regie op het eigen leven en perspectief kunnen bieden.

Baukje van der Zwaag

Contactformulier

Afdeling Politie