Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Afdeling Salland

Hartelijk welkom op de webpagina van de afdeling Salland. De afdeling heeft genoeg leden. In principe behoort alles in Overijssel dat niet tot Twente en De Kop van Overijssel tot Salland. De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het  bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan het afdelingsbestuur stellen.

Nieuws van de afdeling Salland

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
H. Dalfjes
Sallandstraat 44
5233 AL DALFSEN
Tel: 06-12345689
E-mail: vz-salland@bnmo.nl

Secretaris/penningmeester
B. Verbloemen
Dalfse Hoofdstraat 32
5232 AB DALFSEN
Tel: 06-98765432
E-mail: secr-dalfsen@bnmo.nl

Algemeen bestuurslid
vacant

Contactformulier

Afdeling Salland