Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Afdeling Utrecht/'t Gooi

Hartelijk welkom op de webpagina van de afdeling Utrecht-’t Gooi. De afdeling heeft ruim 300 leden en heeft een verzorgingsgebied waartoe behalve de provincie Utrecht ook ’t Gooi en Flevoland behoren .  De BNMO organiseert voor haar leden activiteiten op landelijk niveau en activiteiten op regionaal niveau. De landelijke activiteiten vinden plaats bij de Basis in Doorn. Denk daarbij o.a. het Ontmoetingsprogramma Doorn (OPD) maar ook aan de thematische en verdiepende programma’s. Het volledige programma met informatie over de landelijke activiteiten vindt u op deze website onder “Aanbod”. De activiteiten op regionaal niveau worden verzorgd door de afdeling. De activiteiten die de afdeling organiseert kunt u vinden door hierboven op de oranje knop te toetsen. Op deze pagina vindt u afdelingsnieuws en doet het  bestuur verslag van activiteiten in de afdeling. U vindt hier ook de bestuurssamenstelling en de contactgegevens. Heeft u vragen dan kunt u die met behulp van het contactformulier aan ons afdelingsbestuur stellen.

Nieuws van de afdeling Utrecht/'t Gooi

BNMO-Afdeling-Utrecht-tGooi

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
H.J.B.M. (Herman) Tenten
Mobiel: 06-24779658
E-mail: h.tenten@bnmo.nl

Secretaris
C.S. (Chris) Hellinga
Kastanjelaan 17
1231XZ Loosdrecht
Mobiel: 06-53481297
E-mail: c.s.hellinga@bnmo.nl

Penningmeester
M. (Marten) van der Wal
Mobiel: 06-29030262
E-mail: m.vd.wal@bnmo.nl

L.. (Louk) de Liever: 
Tel: 033-4617654
E-mail: ldeliever@hetnet.nl

H. (Herman) Tenten:
Tel: 0343-573731
E-mail: h.tenten@bnmo.nl

W. (Wim) Veenman: 
Tel: 0346-562822
E-mail: waveenman@ziggo.nl

H. (Henk) Kramer: 
Mobiel: 06-36449604
E-mail: henk-kramer@live.nl

F. (Floris) van Ree:

 036-5368775

E-mail: e.ree66@upcmail.nl

Ch. (Chris) Hellinga: 
Tel: 035-5824111 / 06-53481297
E-mail: c.s.hellinga@bnmo.nl

Coördinator contactpersonen (waarnemend)
C.S. (Chris) Hellinga
Mobiel: 06-53481297
E-mail: c.s.hellinga@bnmo.nll

Contactformulier

Afdeling Utrecht/'t Gooi