Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Algemene info over activiteiten 2021

Aan hoeveel programma’s kun je deelnemen?
Ieder BNMO-lid kan met zijn of haar partner deelnemen aan maximaal 10 begeleidingsdagen. Let op:  ook de (pilot)programma’s die op de website van de BNMO worden aangeboden, vallen hieronder. Voor sommige (sport)activiteiten die op de website van de BNMO worden aangeboden, gelden andere regels. Kijk hiervoor op de website www.bnmo.nl. Eventuele deelname van kinderen bij gezinsprogramma’s gaat niet ten koste van het maximum aantal begeleidingsdagen.

Indicatie voor extra programmadeelname
Buiten de standaard 10 dagen per jaar, kun je extra deelname aan een programma aanvragen wanneer daartoe een noodzaak is. Hiervoor dien je een verzoek in bij het Dagelijks Bestuur van de BNMO. In dit verzoek staat vermeld aan welk programma je wilt deelnemen en hoeveel extra dagen het betreft. Tevens vermeld je de reden. Het verzoek kun je mailen aan het e-mailadres: hb@bnmo.nl.

Partners van leden
Je partner is welkom om samen met jou deel te nemen aan de programma’s. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. Je partner kan uitsluitend zelfstandig deelnemen aan een programma als dit specifiek is bedoeld voor partners. In bijzondere gevallen kan een verzoek gedaan worden om als partner zelfstandig deel te nemen aan een programma of training. Ook hiervoor dien je een verzoek met argumentatie in bij het Dagelijks Bestuur van de BNMO op het e-mailadres: hb@bnmo.nl.

Kinderen van leden
De BNMO heeft enkele begeleidingsprogramma’s die bedoeld zijn voor het hele gezin. Bij de omschrijving van het programma staat duidelijk aangegeven voor welke leeftijdscategorie kinderen het programma geschikt is. Kinderen zijn samen met hun ouder(s) van harte welkom voor specifiek deze programma’s. Dit jaar bieden wij opnieuw het programma “Van klacht naar veerkracht” aan, dat geschikt is voor jongvolwassenen die te maken hebben met een ouder met PTSS. Nieuw is het verdiepende “Van veerkracht naar kracht”, eveneens voor jongvolwassenen.

Overige informatie

Kosten trainings- en begeleidingsdagen en de eigen bijdrage
De kosten voor de trainings- en begeleidingsdagen van de BNMO worden voor het grootste gedeelte gefinancierd door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg vfonds genaamd. Als deelnemer betaal je slechts een eigen bijdrage per persoon per dag van € 14,-. Deze kosten staan per programma vermeld op de website van de BNMO. De eigen bijdrage wordt jaarlijks door de BNMO vastgesteld. Dit bedrag dien je bij vertrek te voldoen bij de receptie van het NLVi. Er volgt geen restitutie indien je later komt of eerder vertrekt; ook niet als je dit vooraf hebt gemeld.

Vrijstelling eigen bijdrage
Wanneer de eigen bijdrage een belemmering vormt om deel te nemen aan een programma, dan kun je vrijstelling aanvragen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de BNMO (e-mail: hb@bnmo.nl). Binnen zeven dagen krijg je bericht van de BNMO of je verzoek wel of niet gehonoreerd kan worden. De Servicedesk van het NLVi zal van dit antwoord op de hoogte worden gesteld.

Privacy en klachten
De BNMO heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Privacy Verklaring van de BNMO, het Privacy Reglement van de BNMO en het Privacy Reglement van het NLVi kun je op de desbetreffende websites opzoeken. Mocht je een klacht hebben over jouw verblijf bij het NLVi, dan heeft het NLVi regels opgesteld voor de behandeling van deze klachten. Je kunt die verkrijgen bij de Servicedesk en downloaden op de website van het NLVi, www.nlveteraneninstituut.nl. Dit geldt ook voor de algemene voorwaarden en de huisregels.