Algemene ledenvergadering afd. Zeeland 7 maart 2020

                              De BNMO afdeling Zeeland hield haar ledenvergadering in
                                              partycentrum “Landlust” te Nieuwdorp.

Partycentrum Landlust

Vanaf 10.00 uur waren de leden welkom in partycentrum Landlust. Behalve de leden konden we ook algemeen penningmeester dhr. Bert Bruins verwelkomen.

Volgens de traditie passeerde leuke en minder leuke zaken de agenda, zo werden de ons ontvallen leden herdacht. Na de toespraak van de voorzitter kreeg eenieder gelegenheid het jaarverslag te lezen, welke bij binnenkomst uitgereikt was.

Nadat de leden het jaarverslag gelezen hadden konden er vragen gesteld worden. Om 11.30 uur arriveerde onze beschermheer, C.v.d.K. dhr. Polman.In zijn toespraak onderstreepte hij het belang en de doelstellingen van de organisatie voor de leden. Daarna werden de door hem de jaartekens uitgereikt voor 10/25 en 70 jaar. Na de vergadering was er ruimte voor een aperitief.

Voor het middagprogramma hadden we dhr. Hans Sakkers uitgenodigd om een lezing te geven over de “Slag om de Westerschelde”. Als prijs voor de verloting hadden we een door hem geschreven boek over de Slag aangeschaft, deze werd dan ook gesigneerd. De dag werd afgesloten met een verloting waar mooie prijzen te winnen waren.

Om 16.00 uur ging eenieder zijns weegs.