Annulering activiteiten

Wegens bestuurlijke omstandigheden zijn alle geplande activiteiten van de BNMO afdeling Noordoost Nederland tot nader bericht geannuleerd. Iedereen die reeds een eigen bijdrage heeft betaald voor een komende activiteit, heeft dit inmiddels via de bank retour...

Dodenherdenking 2019

De BNMO afdeling Noordoost Nederland heeft op zaterdag 4 mei 2019 actief deelgenomen aan de dodenherdenking. Deze vond plaats op de Johannes Post Kazerne in Havelte. Vice voorzitter Michael Sijbom heeft namens de afdeling Noordoost Nederland eer betoond.

Nieuwe samenstelling afdelingsbestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 1 maart 2019, hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van Elly Van Steen als nieuwe afdelingsvoorzitter. Een bijzonder woord van dank aan de aftredend voorzitter Jan Looije, voor zijn nimmer aflatende inzet,...

Het Vizier nr. 2019-1

De eerste uitgave van Het Vizier –de nieuwsbrief van afdeling Noordoost Nederland- van 2019 is verschenen. Met het laatste nieuws en tal van wetenswaardigheden over de afdeling. Download hem hier:...