De verdere verscherping van de maatregelen tegen de verder verspreiding van het Coronavirus zoals aangekondigd door ministerpresident Mark Rutte in de persconferentie van 3 november hebben ook gevolgen voor de begeleidingsprogramma’s in Doorn. Vanaf vrijdag 6 november vinden er twee weken geen begeleidingsprogramma’s in Doorn plaats. De lopende programma’s in deze week worden normaal afgerond. Dit betekent dat alle BNMO programma’s vanaf vrijdag 6 t/m woensdag 18 november worden geannuleerd. Op vrijdag 13 november wordt besloten over de begeleidingsprogramma’s vanaf 19 november. De leiding van de Basis en het Hoofdbestuur beseffen dat dit voor de leden die zich hadden verheugd op deelname aan de programma’s in die twee weken een grote teleurstelling is. Helaas laten de omstandigheden geen andere keuze toe.