Menu

Op zaterdag 26 oktober 2019 vond deBijzondere Leden Vergadering plaats voor de leden van de BNMO Overijssel.  Tijdens deze vergadering zijn de leden verzocht om in te stemmen met de benoeming van Elly Van Steen als afdelingsvoorzitter. De instemming werd unaniem verleend. Proficiat Elly !

Foto: Tonnie Bruins