Menu
De Bijzondere Leden Vergadering van de BNMO Overijssel stemt in met de benoeming van Wim Weenink, Diny Schipper, Michael Sijbom, Erik Paskamp en Ruud van Brummelen als bestuursleden. Binnenkort worden de functies binnen het Algemeen Bestuur formeel verdeeld.
Foto: Tonnie Bruins