BNMO-Afdeling-PolitieHet Hoofdbestuur van de BNMO heeft op de vergadering van 28 juli jl. besloten op 1 augustus de zelfstandige Afdeling Politie op te richten.
Eind 2014 zette de BNMO, die zich van oudsher met name richtte op de sector Defensie, de verbreding in door zich ook open te stellen voor leden van andere ge├╝niformeerde beroepsgroepen in publieke dienst. Dit had een gestage toetreding van nieuwe leden vanuit met name de beroepsgroep Politie tot gevolg, die werden ingedeeld bij de regionale BNMO-afdelingen. Inmiddels is een sterk bestuur geformeerd en heeft het aantal politieleden een dermate omvang bereikt dat besloten is tot de oprichting van een zelfstandige sectorale Afdeling Politie.

Het Hoofdbestuur wenst het Afdelingsbestuur Politie veel succes en wijsheid bij de verdere ontwikkeling van de afdeling. SAMEN STERK!