Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Risico’s brandweerpersoneel

Het werk van de brandweer behoort tot de zogenoemde hoog-risico beroepen De brandweer staat 24/7 klaar om daar waar nodig hulp te verlenen. Er worden dan ook hoge eisen aan het personeel gesteld. Het is niet alleen fysiek een zwaar beroep maar daarnaast kunnen traumatische gebeurtenissen ook een aanslag doen op de mentale weerbaarheid van de brandweerman en brandweervrouw.

Het vroegtijdig praten over schokkende ervaringen, erkenning en ondersteuning helpen bij de verwerking. Daarom bieden veel korpsen directe nazorg in de vorm van collegiale opvang: Bedrijfs Opvang Team (BOT), Collegiaal Opvang Team (COT) of Team Collegiale Opvang (TCO-team). Dit team gaat na een ingrijpende inzet met betrokken collega‘s in gesprek. De collega’s van het opvangteam zijn hiervoor opgeleid en bijgeschoold. Omdat het collega’s zijn spreken ze dezelfde taal en herkennen ze de symptomen. 

Maar net zoals bij militairen en politiemensen kunnen problemen ontstaan lang nadat betrokkenen de organisatie waar ze een beroep op konden hebben verlaten. Maar ook als de zorg is verleend en afgerond kan bij de mensen behoefte bestaan om bij elkaar te komen en de ervaringen te delen. De BNMO heeft tal van programma’s waar begeleid lotgenotencontact wordt aangeboden. Daarnaast organiseert tal van activiteiten om mensen die bij de uitoefening van een publieke taak beschadigd zijn geraakt en in een isolement verkeren weer de regie over het eigen leven terug te geven.