Contactdag Grolloo 17 april '20

Aanvang 10.30 uur. Einde omstreeks 15.30 uur. Drentse koffietafel met soep en kroket uitgeserveerd. Verloting en muziek van Bacchus.
Eigen bijdrage: € 16,00 Dit kunt u overmaken op bankrekening:
NL 75 ABNA 086 174 594 9 t.n.v. F.E. Poll BNMO Bond
o.v.v. Grolloo