Nieuwe coördinator contactpersonenwerk voor Overijssel

Het bestuur van de afdeling Overijssel is zeer verheugt om te kunnen mededelen dat haar afdeling vanaf 1 juli 2020 een coördinator contactpersonenwerk binnen haar team mag verwelkomen. En dit is niemand minder dan Wim Weenink.

Wim is al meerdere jaren actief binnen de BNMO Overijssel. Naast zijn bestuurstaak, vervulde hij ook met veel plezier werkzaamheden uit binnen het nuldelijnswerk en contactpersonenwerk.

Inmiddels is het team van contactpersonen ook geïnformeerd over deze benoeming en kan iedereen aan de slag.

Op dit moment is onze afdeling nog zeer terughoudend met huisbezoeken en om die reden zal het contactpersonenwerk de komende periode voornamelijk bestaan uit telefonische contacten.

Mocht u als lid van de afdeling Overijssel behoefte hebben aan contact, dan kunt u hiertoe voortaan via één telefoonnummer dit regelen: 06 23154361. Onze coördinator staat u dan graag te woord en zal zo nodig de betreffende contactpersoon voor u inschakelen.

Wij wensen Wim en zijn team contactpersonen heel veel succes en vooral veel plezier met de uitvoering van het belangrijke werk!

Team contactpersonen

Het team contactpersonen van de afdeling Overijssel bestaat uit de volgende vrijwilligers:

De dames:

Corrie Kappert

Karin Schotman

De heren:

Wim Weenink

Erik Paskamp

Tonnie Bruins

Serge Janssen

Jan Heijmer

Gerrit Roolvink