Menu

Binnen de afdeling Overijssel zijn meerdere vrijwilligers actief als contactpersoon. Deze goed begeleide vrijwilligers, bieden u als lid van de afdeling graag een luisterend oor. Vrijwilligers die veelal goed begrijpen, waar u het over heeft. Deze service is beschikbaar voor alle leden van de afdeling. Structureel tracht onze afdeling haar 80 plussers te bezoeken, maar als u deze leeftijd nog niet heeft bereikt en graag in gesprek wilt met een contactpersoon, dan nodigen wij u graag uit om dit aan ons te melden. Dat kan via één van onze bestuursleden, maar u kunt ook een mailtje sturen naar ons secretariaat.

Naast het contactpersonenwerk, bestaat er ook nuldelijns ondersteuning. Vrijwilligers die dit werk verzorgen, zijn gecertificeerde contactpersonen. Om in contact te komen met een nuldelijns ondersteuner, moet er sprake zijn van een hulpvraag. Als u een hulpvraag heeft, dan kunt u zich melden bij het veteranenloket. Telefonisch bereikbaar via 088-3340000 of per mail: info@veteranenloket.nl