Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Samen sterk!

Beste mensen,

Het Coronavirus houdt Nederland in haar greep en we weten niet hoe lang dit gaat duren. Minister-president Rutte heeft helder uitgelegd hoe Nederland de komende tijd de crisis denkt aan te pakken. De Koning heeft eveneens zijn diepe betrokkenheid getoond en grote waardering uitgesproken voor allen die “Nederland momenteel draaiende houden”. Maar angst en onzekerheid blijft.

Ook de BNMO wordt geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. Veel van onze leden zijn gezien hun leeftijd kwetsbaar en kunnen als gevolg van alle genomen maatregelen in een sociaal isolement geraken. Afdelingen hebben activiteiten geannuleerd of in tijd verplaatst. De recent afgekondigde maatregelen betekenen dat in ieder geval tot 6 april geen landelijke en regionale activiteiten van de BNMO kunnen plaatsvinden. Begeleidingsprogramma’s en andere activiteiten die vanuit Doorn worden georganiseerd zijn tot die tijd daarom geannuleerd.

Naast angst en onzekerheid zien we ook mooie ontwikkelingen. In de samenleving wordt een hernieuwd gevoel van solidariteit en saamhorigheid zichtbaar. Kameraadschap en Zorg voor Elkaar: kernwaarden die voor de BNMO bijna vanzelfsprekend zijn worden, krijgen nu ook nationaal een brede invulling.

Wat doet de BNMO? Aan de afdelingen wordt verzocht om via het netwerk van contactpersonen in verbinding te blijven met onze meest kwetsbare leden. Via Nieuwsbrief en Website zullen we u zo goed als mogelijk op de hoogte houden van voor u als BNMO-lid belangrijke ontwikkelingen. Begeleidingsprogramma’s die zijn vervallen gaan we proberen in het verdere verloop van het jaar alsnog te organiseren.

Voor nu wens ik u allen voor de komende tijd veel sterkte. Houdt u strikt aan de door de overheid verstrekte richtlijnen en pas goed op uzelf en op elkaar. Onder het motto “Samen sterk” zijn we er bij de BNMO met elkaar voor elkaar.

Met vriendelijke groet namens het Hoofdbestuur BNMO

Bert Dedden
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving