De dagtochten die dit jaar gepland stonden zijn door het coronavirus
verplaatst naar 2021.
Dat zijn de heren dagtocht, dames dagtocht en algemene dagtocht.
Ook de meerdaagse reis is verplaatst naar 2021.
Voor de heren dagtocht is een nieuwe afspraak gemaakt voor een bezoek
aan de AWACS Basis in Gelenkirchen.
Deze is voorlopig gepland op donderdag 20 mei 2021.

Binnenkort wordt ook besloten of de ledenvergadering
en het lustrumfeest (op aangepaste wijze) door kunnen gaan.
Voor later dit jaar staan alsnog de kartmiddag, contactdagen, kerstvieringen,
winter Efteling en gezinsweekend ingepland.
Maar alles onder voorbehoud!