Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Dit was 2020

Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te kijken op hetgeen het jaar ons als BNMO gebracht heeft. We kunnen stellen dat het een bijzonder jaar is geweest. Als gevolg van het coronavirus is vrijwel alles anders gegaan dan we ons hadden voorgenomen.

Helaas is ons een relatief groot aantal, vooral oudere, leden als gevolg van de coronabesmettingen ontvallen. Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden. Organisatorisch ging veel anders dan we ons hadden voorgenomen. Bijna alle activiteiten in het kader van de viering van het 75-jarig bestaan van onze Bond en de herdenking van de bevrijding konden niet doorgaan. In het voorjaar en ook recent hebben we begeleidingsprogramma’s moeten annuleren. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk programma’s alsnog te organiseren, maar dat is niet altijd gelukt. Dit heeft veel leden teleurgesteld, maar er was begrip voor de situatie. Er is vanuit de leden nauwelijks kritiek geweest op de getroffen maatregelen en daar ben ik u zeer dankbaar voor.

Ook bij afdelingen zijn activiteiten niet doorgegaan of anders ingevuld. Met soms veel improvisatie probeerde men toch zo veel mogelijk voor de leden te organiseren. Daarnaast werd het belang van ‘zorg voor elkaar’ als pijler van de BNMO dit jaar heel duidelijk. De persoonlijke aandacht via het netwerk van con tactpersonen van de afdelingen bewees haar waarde en bracht bij veel van onze leden enige troost in een moeilijke tijd. We zullen blijven investeren in dit voor onze Bond zo belangrijke werk. Natuurlijk kende 2020 ook lichtpuntjes. Per 1 augustus is de Afdeling Politie net als de andere afdelingen zelfstandig. De BNMO telt inmiddels zo’n 330 leden die afkomstig zijn van de Politie. Met hun komst is het ledental van de BNMO dit jaar minder sterk afgenomen dan verwacht. De relatie met het bestuur van het vfonds is bestendigd. Met de projectorganisatie van het per 1 januari 2021 op te richten Nederlandse Veteraneninstituut (NVi) zijn afspraken gemaakt. Daarnaast zijn veel nieuwe contacten gelegd met instanties die wellicht in de toekomst iets voor de BNMO kunnen betekenen

 De BNMO sluit een turbulent jaar af en richt vol vertrouwen zijn blik op de toekomst. Het Hoofdbestuur wenst u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. Wij hopen u volgend jaar in goede gezondheid weer van dienst te kunnen zijn!

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving