Menu

Voor wie ?
Voor politiegezinnen met kinderen van 6-12 jaar, waarvan ten minste één ouder politiemedewerker is met PTSS klachten.  

Een interactieve workshop met en voor ouders en kinderen. Doel van de workshop is om PTSS bespreekbaar te maken en de leden met PTSS, hun partners en de kinderen herkenning en erkenning te geven. De inhoud van het verhaal ligt niet vast. Die bepalen we samen met jullie, en samen met jullie willen we kijken waar de dappere ridder, de schone jonkvrouw en zijn dappere ridderkinderen de kracht vinden om samen verder te gaan. De Dappere Ridder is een vertelling over een ridder en zijn gezin. Theatergroep Piranha speelt deze voorstelling. Op muzikale wijze vertellen zij hoe de dappere ridder ten strijde trekt, hoe hij weer thuiskomt en wat dit allemaal voor zijn schone jonkvrouw en de dappere ridderkinderen betekent.

Wat ga je doen ?
Je maakt kennis met andere ouder(s) en Je neemt deel aan de interactieve theatervoorstelling en mag suggesties geven voor het spel en zelf meedoen als je dat Samen gaan we beleven dat niet alleen ridders, maar ook jonkvrouwen en ridderkinderen heel dapper kunnen
Delen met andere ouder(s) en kinderen, bij elkaar erkenning en herkenning Vrolijk en gezellig

Wat levert het op ?

  • je hebt ervaringen uitgewisseld, in een groep van 40 personen (ongeveer 10 gezinnen);
  • je hebt elkaar (h)erkenning en steun geboden;
  • je krijgt inzicht in jouw eigen rol in de groep;
  • je hebt tips en tools uitgewisseld en meegekregen voor thuis;
  • je hebt tijd voor ontspanning en gezelligheid ervaren.

Waar ?
De Basis in Doorn ligt centraal in het land, in een groene bosrijke omgeving. De workshop wordt begeleidt door de Piranha’s. Er is voldoende deskundige opvang, waaronder een maatschappelijk werker, vanuit de Basis aanwezig.

Wanneer ?
woensdagmiddag 16 oktober 2019

Programma
Inloop : 15.00 – 15.30 uur
Voorstelling : 15.30 – 17.00 uur
Evaluatie : 17.00 – 17.30 uur
Dappere Riddermaaltijd : 17.30 uur

Kosten
De begeleidingsprogramma’s van de BNMO worden gesubsidieerd door het vfonds. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers. Koffie/thee/fris en maaltijd is inbegrepen.

Aanmelden
Als gezin kun je je aanmelden via het mailadres n.laarveld@bnmo.nl en b.vd.zwaag@bnmo.nl

Na aanmelding en plaatsing ontvang je nadere informatie. Wil je bij de aanmelding het volgende vermelden:

ñ naam lid, naam partner, naam en leeftijd kinderen
ñ adres en woonplaats
ñ telefoonnummer
ñ mailadres
ñ lidnummer
ñ dieetwensen
ñ eventueel buddy/hulphond
ñ bijzonderheden waar tijdens de bijeenkomst rekening mee gehouden moet worden

Voor meer informatie graag een mail naar b.vd.zwaag@bnmo.nl en n.laarveld@bnmo.nl