Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Erkenning en waardering

Ik hoop dat u allen nog in goede gezondheid verkeert en in staat bent de coronacrisis te doorstaan. Helaas konden tot nu toe de activiteiten bij de afdelingen en in Doorn niet doorgaan. Ook de  herdenkingen en bevrijdingsfeesten op 4 en 5 mei zijn vrijwel geheel teruggebracht tot online activiteiten. Met teleurstelling heeft de BNMO kennis genomen van het bericht dat het Bevrijdingsdefilé in Wageningen waarschijnlijk nog maar eens in de vijf jaar wordt gehouden. Het defilé was en is bij uitstek de plaats waar men erkenning en waardering voor de krijgsmacht kan tonen. Iets wat de
aanwezige oud-militairen zichtbaar waardeerden en wat het ministerie van Defensie zou moeten koesteren.

Een mens heeft behoefte aan erkenning en waardering. Erkenning wil zeggen dat gezien wordt wat je doet. Waardering is het krijgen van een positieve reactie op wat je doet. Het beleid van Defensie is onder meer gericht op het bevorderen van erkenning van de verdiensten van veteranen en de waardering die veteranen op grond van hun verdiensten toekomt. In Nederland heeft het begrip veteraan, anders dan in enkele ons omringende landen, een beperkte reikwijdte. In ons land is een veteraan een (gewezen) militair die heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of heeft deelgenomen aan een missie ter bevordering van de internationale rechtsorde. Beleidsmatige erkenning en waardering dient echter niet beperkt te blijven tot veteranen. Het moet allen betreffen die zich hebben ingezet voor de vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. Zo wordt in Duitsland een veteraan omschreven als: “diegene die actief dienend is als militair, of eervol ontslagen is met behoud van rang”.

In Nederland zien we dat de jaarlijkse Veteranendag van de Koninklijke Luchtmacht open staat voor alle postactieven, met als motto “Eén team, één taak”. Het is goed te kunnen vaststellen dat ook binnen het ministerie van Defensie de discussie op gang komt hoe de erkenning, waardering en zorg voor militairen die zijn en worden ingezet, kan worden verbeterd. Voor de BNMO is de achtergrond van een lid van ondergeschikt belang. Onze leden zijn bij de uitoefening van hun dienst gewond geraakt en verdienen onze erkenning en waardering. Onderscheid naar kleur van het  uniform en wel of geen veteranenstatus is niet aan de orde. Wie weet gaat ons voorbeeld landelijke navolging vinden

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving