Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier

Dank zij uw medewerking kunnen we blijven werken aan het verder verbeteren van de programma’s en workshops die wij voor onze leden organiseren. Uw mening is voor ons van groot belang.