Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Aanmeldingsformulieren

Op de website kunt u zich digitaal aanmelden voor het lidmaatschap en de activiteiten zoals vermeld in de activiteitengids van de BNMO. Gebruikt u liever een papieren formulier dan kunt u die hier downloaden.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Aanmeldingsformulier voor activiteiten 2022 uit de Activiteitengids
Aanmeldingsformulier voor activiteiten 2021 uit de Activiteitengids