Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Herdenken en Vieren

In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Door het hele land wordt ‘s avonds om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. Bij veel van onze leden roept dit emoties op. De gedachten gaan terug naar een gebeurtenis waarbij een familielid, vriend of collega bij een actie om het leven kwam of ernstig gewond raakte. We zien dat onze leden grote waarde hechten aan de door de BNMO georganiseerde herdenkingen. Voor programma’s als ‘Herdenken en vieren op 4 en 5 mei’ en ‘Herdenken Roermond’ is veel belangstelling. Duidelijk is dat het plechtig aandacht schenken aan ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden mensen tot steun kan zijn. Men vindt er begrip en troost bij elkaar. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om iets dat gebeurde bij een oefening op de Noordduitse laagvlakte, bij een vredesmissie in Libanon of Bosnië of een gevechtsactie in voormalig  Nederlands-Indië of Afghanistan. Allen die bij dit soort gebeurtenissen het leven lieten, verdienen het herdacht te worden.

Daar waar mogelijk ondersteunt de BNMO herdenkingen en zijn vertegenwoordigers van onze Bond aanwezig. Dit jaar neemt een aantal BNMO-leden deel aan een bijzondere herdenkingsreis. Het is 40 jaar geleden dat de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) werd ontplooid. Tussen 1979 en 1985 dienden ruim 9.000 Nederlandse militairen in Libanon. Van hen kwamen 9 militairen om het leven en keerden velen fysiek of psychisch gewond terug. Tijdens de reis zullen op diverse plaatsen in Libanon de slachtoffers van UNIFIL herdacht worden. In een volgende Kareoler vindt u een verslag van deze reis.

Na de herdenking van 4 mei vieren we op 5 mei dat we in ons land in vrijheid leven. Maar inmiddels 74 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog moeten we constateren dat vrijheid nog steeds kwetsbaar is. De vele aanslagen in onze Westerse wereld zijn daarvan het trieste bewijs. Ook het leven in vrijheid vergt offers en vraagt de inzet van iedereen. Ik denk dat met name onze leden zich goed realiseren wat de gevolgen van geweld kunnen zijn en het belang van leven in vrijheid kunnen aangeven. Samen zijn we er verantwoordelijk voor onze vrijheid in stand te houden en dit te kunnen vieren. Het is belangrijk dit besef door te geven aan de volgende generaties.

Algemeen Voorzitter
Bert Dedden

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving