Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Het vfonds

Sinds zijn oprichting in 2007 zet het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zich in voor erkenning van veteranen en geüniformeerden. Daarmee is het fonds een waardige opvolger van het door de BNMO in 1970 opgerichte SFMO-fonds. Jaarlijks worden door het vfonds binnen het thema vrede en vrijheid ruim tweehonderd initiatieven mogelijk gemaakt en  organisaties gesteund. Ook het werk van onze BNMO is uitsluitend mogelijk door steun van het vfonds.

Het overleg over onze subsidie voor 2020 is vrijwel afgerond. Met het geld betalen we onder meer het werk van het Team Verenigingsondersteuning te Doorn en de activiteiten van de afdelingen. Het grootste deel van de subsidie wordt echter besteed aan de organisatie van begeleidingsprogramma’s op de Basis. In de bij deze Kareoler gevoegde Activiteitengids zijn de programma’s voor 2020 opgenomen. Het vfonds vergoedt voor deze programma’s gemiddeld € 267,- per persoon per dag. Lang niet al onze leden realiseren zich dit. Ook vindt u in dit nummer een antwoord op een aantal vaak gestelde vragen over de begeleidingsprogramma’s.

Van augustus 2019 tot oktober 2020 herdenkt en viert Nederland 75 jaar vrijheid. Het vfonds heeft miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor nationale, regionale en lokale herdenkingen. Veel leden van de BNMO zijn echter fysiek of psychisch gewond en daardoor niet in staat grootschalige publieke bijeenkomsten bij te wonen. Het zijn juist deze mensen die in inzetgebieden over de gehele wereld een hoge prijs hebben betaald om de te herdenken vrijheid te realiseren en bestendigen. Voor veel van onze leden is het belangrijk om in een kleine groep en met lotgenoten het 75-jarige bestaan van die vrijheid te kunnen herdenken en vieren. De BNMO heeft van het vfonds extra subsidie gekregen om dit op afdelingsniveau te organiseren.

In 2020 bestaat de BNMO 75 jaar en onze bond is nog steeds hard nodig en springlevend. Zowel landelijk als door de afdelingen zal met diverse activiteiten aandacht worden besteed aan het 75-jarig bestaan. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door wederom een extra subsidie van het vfonds. De BNMO is het vfonds zeer erkentelijk voor de steun die het de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen en hoopt dat de goede samenwerking en het wederzijdse respect nog lang mogen duren. Tot u, leden van de BNMO, zou ik willen zeggen: Wordt Vriend van het vfonds.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving