Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Een jubileum, ook van kernwaarden

Op 25 augustus was het precies 75 jaar geleden dat de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO) werd opgericht. We mogen stellen dat in de afgelopen 75 jaar de BNMO veel heeft kunnen betekenen. Niet alleen voor zijn leden, maar voor de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers in het algemeen. In een aantal uitgaven van de Kareoler is aandacht besteed aan de verdiensten van de BNMO in het verleden. Daarnaast vond u reportages over actuele zaken. Duidelijk is dat onze kernwaarden Kameraadschap, Zorg voor elkaar, Kennis van zaken en Belangenbehartiging nog steeds van belang zijn.

Sommige (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben invloed op het werk van de BNMO. De kernwaarden bepalen mede de reactie op die ontwikkelingen. Als gevolg van het uitbreken van het coronavirus kwamen veel van onze oudere leden tijdelijk in een isolement. Dit leidt tot meer aandacht voor het opzetten van een breder netwerk van contactpersonen. Steeds meer jongeren weten de BNMO te vinden. Dit heeft invloed op de organisatie en inhoud van begeleidingsprogramma’s. Kortere programma’s, programma’s voor gezinnen en eventueel programma’s in de regio in plaats van Doorn.

De verbreding van de BNMO naar andere geüniformeerde doelgroepen zet door. De oprichting per 1 augustus van de zelfstandige afdeling Politie was aanleiding voor veel positieve reacties. Het zijn een paar voorbeelden van ontwikkelingen waarin vanuit de kernwaarden wordt getracht onze leden te steunen. Naast een terug- en vooruitblik biedt een 75-jarig bestaan ook de mogelijkheid iets te vieren. Helaas zijn bij enkele afdelingen door het uitbreken van het coronavirus de activiteiten met betrekking tot de viering van ‘75 jaar BNMO’ komen te vervallen. Het vfonds heeft echter besloten dat het voor de viering ter beschikking gestelde geld ook in 2021 kan worden besteed. De betreffende afdelingen kunnen daarom alsnog in 2021 aandacht besteden aan een bijzonder lustrumjaar.

Het bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima aan de BNMO maakt van 2020 zeker een bijzonder jaar. De Koningin toonde niet alleen belangstelling voor het ontstaan en het werk van de BNMO, maar sprak ook met enkele van onze leden. Ook voor hen een bijzondere gebeurtenis

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving