Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

LEDENVERGADERING / CONTACTDAG 2020

Zondag 20 september was de jaarlijkse ledenvergadering / contactdag van de BNMO
afdeling Limburg. Dit jaar werd die gehouden bij Hotel Asteria in Venray.
Deze bijeenkomst zou al in maart plaatsvinden maar door de coronacrisis was hij uitgesteld.

De opkomst was beter dan verwacht, rond de 100 deelnemers waren aanwezig.
Na een hartelijk ontvangst met koffie en Limburgse vlaai werd om 12 uur de vergadering geopend
door de voorzitter.

                  

Eerst werd er stilgestaan bij het verdrietige feit dat in 2019 21 leden van onze afdeling waren overleden.
Hun namen werden afgeroepen.
Na de notulen en het secretarisverslag van 2019 behandelde de penningmeester het jaarverslag van 2019
en de begroting van 2020.
Vervolgens stond de verkiezing van de bestuursleden op de agenda.
Reglementair aftredend waren: Berthy Deneer-Maassen, Anita van den Berg en Iloy Goossen.
Berthy en Iloy waren herkiesbaar en werden met algemene stemmen herkozen.
Na de toespraak van de voorzitter vertelde de bestuursleden over de activiteiten die in 2020 nog worden georganiseerd.
Anita vertelde over het contactpersonenwerk. Hierbij maakte ze bekend dat zij ophield met het werk als bestuurslid en als coördinator contactpersonen. Vanaf 2002 was Anita secretaris van afdeling Limburg Zuid.
Toen in 2015 Limburg 1 afdeling werd is zij coördinator contactpersonen Limburg geworden.
Voor de 18 jaar dat zij zich heeft ingezet voor de afdeling, heeft het bestuur voor haar het BNMO Bondskruis in zilver aangevraagd om de erkentelijkheid te tonen en haar te danken voor het werk dat zij voor de afdeling heeft gedaan

                     

ook voor de voorzitter Math Goossen heeft de afdeling het BNMO Bondskruis in zilver aangevraagd.
Hij heeft dit gekregen voor zijn inzet voor de afdeling en in het bijzonder voor zijn rol bij de zeer arbeidsintensieve afhandeling van de subsidieaanvragen bij de gemeenten.

Daarna werden de medailles voor langdurig lidmaatschap uitgereikt.
Mevr, Kalsbeek-Karssing en Dhr. Coejers namen afscheid als contactpersoon na een jaren lange inzet voor de afdeling. Beiden kregen ze de BNMO legpenning uitgereikt en een mooie bos bloemen.

Na het sluiten van de vergadering stond een heerlijk menu voor ons klaar.
Met een tombola werd deze bijeenkomst afgesloten. Ondanks de vele maatregelingen (afstand houden, geen handen schudden, microfoons steeds schoonmaken,) was het een gezellige dag.

                         

50 jaar lid mevr. Hermse-Welzen                                                        50 jaar lid Dhr. Versleijen

                         

Dhr. Habets 50 jaar lid                                                             Dhr. Wolfs 25 jaar lid

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving