Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Overig

  •  In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Hier de programma’s
  • Gevolgen van oorlog, vervolging en geweld, Arq Kenniscentrum
  •  SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt.
  • Website van de Goede Doelen Loterijen, die onder andere het werk van de BNMO subsidiëren.
  • De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. 
  • Met Digitale-Sociale-Kaart.nl kunt u informatie vinden over organisaties met betrekking tot zorg, wonen en welzijn. Een verzameling van informatie die afkomstig is van ruim 70 gemeenten plus informatiebestanden van vrijwilligerscentrales.