Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Lustrumviering 75 jaar BNMO afd. Zeeland 12 september 2020

Dit 15e Lustrum is een goede reden om stil te staan dat de BNMO al 75 jaar veel heeft mogen betekenen en dat Nederland 75 jaar vrijheid viert.

Tegen half elf komen ruim 50 leden in de tuinzaal van partycentrum “Landlust” in Nieuwdorp bijeen voor de viering van het 75-jarig bestaan van de BNMO. Buiten staat “Trees” ons op te wachten met een miniorgeltje. We worden ontvangen met een kopje koffie en gebak met ons Lustrumlogo erop.

Als genodigden mogen we welkom heten onze beschermheer de Commissaris van de Koning de heer Polman, verder de voorzitter van ons hoofdbestuur de heer Dedden met partner, de commandant Regionaal Militair Commando Zuid Kol. Leo de Lange en directeur Veteraneninstituut Kol. Ludy de Vos.

De afdelingsvoorzitter, Theo Ketting, gaat kort in op de betekenis van 75 jaar BNMO en 75 jaar vrijheid, hij verzoekt dan ook eenieder even te gaan staan en één minuut stilte om onze bevrijders en diegene die we de afgelopen 75 hebben moeten missen. Daarna worden de gastsprekers uitgenodigd, als eerste onze alg. voorzitter.

Deze schetst de ontstaansgeschiedenis van de BNMO en de noodzaak voor het verbeteren van leef- en woonomstandigheden in de beginjaren voor de gewond geraakte militairen, het ontstaan van het woonoord in Doorn en het belang van de medewerking van Audrey Hepburn, en niet te vergeten de inzet van Dhr. van Landschot. Na de jaren 90 worden ook lid de militairen die uitgezonden waren in Libanon, Irak ed. Nu volgen ook leden met een Politieachtergrond programma’s in Doorn.

Hij onderstreept het belang van de contactpersonen. Tevens mag niet onvermeld blijven dat, ondanks er steeds minder financiële ruimte is, de afdeling al het mogelijke doet voor de leden contactdagen te organiseren.

Dhr. Polman vraagt aandacht voor de mensen die voor onze waarden hebben gevochten en dat deze waarden nog steeds na 75 jaar actueel zijn. Volgends hem heeft de BNMO dit ook 75 jaar uitgedragen en elkaar steun gegeven. Niet te vergeten de mensen die met een beschadiging terugkomen van een missie en bij de BNMO terecht kunnen. Volgens hem blijft de kern van het werk bestaan.

Tot slot bracht dhr. Polman een toost uit op onze afdeling.

Vervolgens legt Kol. Leo de Lange aan de aanwezigen uit wat zijn rol als Com. RMC Zuid. inhoud in de veiligheidsregio en daarin de overleggen met de burgemeesters, wat hij altijd als positief ervaart. Hij sprak zijn waardering uit voor de mentaliteit van het Zeeuwse en stelt het op prijs aanwezig te mogen zijn.

Tot slot kreeg de directeur Veteraneninstituut Kol. Ludy de Vos het woord.
In zijn inleiding vermeldde hij dat hij dichtbij, in Kats, woont en een een landbouw bedrijf runt.

Vervolgens ging hij in op het veteranenbeleid en de samenwerking tussen de BNMO en het instituut. Tevens onderstreepte hij, net als de voorgaande sprekers, het belang van 75 jaar vrijheid en het bestaan van de BNMO.

Het diner werd in een andere ruimte opgediend, hier hadden de leden de keuze gekregen tussen een vlees- of vismenu.

Het middagprogramma voorzag in entertainment verzorgt door Zeeuwse Sien met verschillende acts en een sneltekenaar die op ludieke wijze de geportretteerde in beeld bracht.

Na afloop ontvingen de leden een handdoek met BNMO lustrumlogo als attentie.

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving