Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Nieuwsbrief nr. 5 afd. Zeeland juni 2020

Dit is alweer de 5e nieuwsbrief van 2020.

Deze nieuwsbrief bevat oa:

Onze agenda.

1 augustus beslist het bestuur of het verantwoord is weer bij elkaar te komen en zo ja welke activiteiten er doorgang zullen vinden.

Nieuws van de Basisis in Doorn.

Bent u nieuwsgierig klik dan op het plaatje voor een vergroting.