Nieuwsbrief nr. 6 afd. Zeeland oktober 2020

Dit is de 6e nieuwsbrief van 2020.

Belangrijkste nieuws is dat de afdeling Zeeland het 75 jaar bestaan van de BNMO heeft herdacht.

Je vind de agenda voor onze leden en familieberichten.

Klik op het plaatje hiernaast voor een vergrote versie van deze nieuwsbrief.