Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Onderzoek naar opvang veteranen in nood

De afgelopen jaren heeft de Veteranenombudsman klachten ontvangen van veteranen of relaties over de wijze waarop omgegaan wordt met een veteraan in acute nood. Hoewel het Veteranenloket een 24/7 functie heeft met onder andere maatschappelijk werk en zorgcoördinatie, ziet de ombudsman dat in de  praktijk noodopvang afwezig is. Volgens het Veteranenloket behoort dit niet tot de taak. Denk hierbij aan veteranen met suïcide neigingen, ernstige PTSS zoals bevriezing of agressie (in huiselijke sfeer). Soms met huisuitzetting of opgelegd tijdelijk huisverbod (o.a. wet tijdelijk huisverbod: afkoelperiode) tot gevolg.

Het Leger des Heils of de Kessler stichting zijn plekken waar mensen zonder onderdak terecht kunnen, maar dit is voor een psychisch (zwaar) beschadigde veteraan geen optie. In de praktijk zijn het de regionale veteraneninloophuizen die soms bijspringen en een veteraan opvangen. Met alle goede intenties, maar dit past niet in hun taak en zij ontberen de kennis en middelen. Ditzelfde geldt voor de beschermd wonen locatie voor veteranen in Eelde; zij zijn ingericht voor lang verblijf en bieden begeleid wonen, maar zijn geen crisisopvang.

Centraal in het onderzoek staat de (toegang) tot acute opvang en noodzakelijke zorg: Kunnen in het huidige zorgsysteem veteranen in acute nood worden opgevangen? Kader van dit onderzoek is de bijzondere zorgplicht die de overheid heeft naar veteranen en zijn/haar relaties op grond van de Veteranenwet uit 2014.

De BNMO stelt vast dat noodopvang zoals de veteranenombudsman zich dit voorstelt en acute hulp zoals het NLVi/LZV die aanbied kennelijk niet hetzelfde is. Het NLVi/LZV zegt op de website het volgende over acute hulp:  

In sommige situaties heb je onmiddellijk hulp nodig. Ga daarvoor naar het Veteranenloket, net als bij alle andere aanmeldingen voor zorg. Er staan altijd professionele hulpverleners klaar om samen met jou direct een passende oplossing te zoeken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Acute hulp tijdens kantooruren
Is er sprake van een crisissituatie tijdens kantooruren, dan brengt het Veteranenloket je direct in contact met een maatschappelijk werker van het LZV. In overleg met de maatschappelijk werker wordt het vervolgtraject bepaald.

Acute hulp buiten kantooruren
Is er sprake van een crisissituatie buiten kantooruren, ook dan bel je met het Veteranenloket. Voor acute hulp wordt in overleg de crisisdienst in jouw regio ingeschakeld. Een maatschappelijk werker van het LZV begeleidt het traject (telefonisch) tot en met het moment waarop de juiste oplossing voor de crisis is gevonden.

Gelet op het feit dat het Veteranenloket volgens de Veteranenombudsman aangeeft dat noodopvang niet tot de taak van het Veteranenloket behoort is het goed dat de Veteranenombudsman duidelijkheid schept. De BNMO is van opvatting dat ook noodopvang een voorziening is die op basis van de bijzondere zorgplicht van Defensie moet worden aangeboden.

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving